Benskörhet är ett stort problem bland äldre personer, särskilt kvinnor. Många drabbas av frakturer, med hälsorisker och försämrad livskvalitet som följd. D-vitamin spelar en viktig roll för kroppens upptag av kalcium, och bidrar därmed till ett starkt skelett.

 

D-VITAMIN HJÄLPER TILL ATT FÖRHINDRA BENSKÖRHET

I takt med att vi lever längre ställs allt högre krav på vårt skelett. För att det ska hålla sig starkt sker en ständig nedbrytning och uppbyggnad av benmassa. Vid benskörhet är nedbrytningen större än uppbyggnaden, vilket ger ett allt skörare skelett. Uppbyggnaden är beroende av bland annat tillräcklig mängd kalcium.

 

Både muskel- och nervceller behöver också kalcium för att arbeta, vilket de huvudsakligen hämtar från skelettet. Att bevara optimala kalciumnivåer i skelettet är alltså viktigt för hela kroppen. D-vitamin är en nyckel till att hjälpa kroppen att ta väl vara på det kalcium vi får i oss, och därmed bidra till att förhindra benskörhet.

 

D-vitamin bidrar till optimal kalciumnivå i kroppen på tre olika sätt:

  • Ökar upptaget av kalcium i tunntarmen
  • Reglerar frisättningen av kalcium från skelett till blod
  • Hjälper till att aktivera njurarna för att behålla kalcium i kroppen

 

ETT STARKARE SKELETT BIDRAR TILL MINDRE RISK FÖR FRAKTURER

Fall och fallskador bland äldre är ett växande folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas värst, beroende på högre medellivslängd och risken för benskörhet. En fraktur kan ta mycket lång tid att läka, och riskerar att leda till ökad isolering, försämrad fysisk prestationsförmåga och ett påskyndat åldrande. Optimala nivåer av D-vitamin bidrar till ett starkare skelett, vilket minskar risken för frakturer.

 

D-VITAMINTILLSKOTT ISTÄLLET FÖR LJUSTERAPI

Ett vanligt symptom på D-vitaminbrist är trötthet och nedstämdhet under vinter och vår, beroende på att de D-vitaminlager som byggts upp under sommaren är slut. En del väljer att prova ljusterapi, där man regelbundet vistas i mycket starkt ljus under 1-2 timmar, för att försöka få tillbaka energi och livsglädje under denna period. Många tar istället D-vitamintillskott, och tycker att det är enklare och fungerar bättre.

 

SOLEN ÄR VÅR ABSOLUT VIKTIGASTE KÄLLA TILL D-VITAMIN

Upp till 80 procent av vårt D-vitamin kommer från solen. Hur mycket D-vitamin vår kropp kan producera med hjälp av solen beror på flera faktorer – främst om vi utsätts för tillräckligt starkt solljus.

 

Här i Sverige är det bara mitt på dagen under sommarhalvåret som solen står tillräckligt högt på himlen. Då räcker det med cirka 15-20 minuters solljus på bara armar några gånger per vecka för ljushyade personer. Mörkhyade har större motståndskraft mot solen och behöver betydligt längre tid. Även heltäckande kläder och solskyddskräm förhindrar produktion av D-vitamin i huden.

 

Den mängd D-vitamin vi producerat med hjälp av solen under sommaren tar ofta slut under hösten, och vi riskerar att få D-vitaminbrist under vinter och vår.

 

ÄLDRE PERSONER LÖPER STÖRRE RISK FÖR D-VITAMINBRIST

Personer som är mycket inomhus, exempelvis äldre som av olika anledningar har svårt att komma ut, riskerar att få D-vitaminbrist på grund av för lite solljus. Kroppens förmåga att ta upp D-vitamin blir också sämre med åldern, på grund av lägre hormonnivåer och förändringar i huden. Det är därför viktigt att vara uppmärksam och kontrollera D-vitaminnivån hos äldre personer, och vid behov sätta in behandling för att säkerställa ett optimalt intag.

Spray ALT

D-VITAMIN I SPRAY TAS UPP DUBBELT SÅ BRA

Förutom genom solen får vi i oss D-vitamin med maten vi äter, främst fisk, ägg, kött och D-vitaminberikade livsmedel, eller genom kosttillskott.

 

D-vitamintillskott finns som spray, tabletter, kapslar och droppar. En stor fördel med spray är att den tas upp dubbelt så bra som tabletter av kroppen.

 

Sprayen kräver inget vatten och är därmed smidigare att ha med sig, och är även en bra lösning för äldre personer med sväljsvårigheter.