D-vitaminbrist ger ofta inga omedelbara symptom, men kan leda till hälsoproblem på sikt. En del kan dock känna av trötthet och nedstämdhet under vinter och vår, beroende på att de D-vitaminlager som byggts upp i kroppen under sommaren är slut.

 

HÄLSOPROBLEM KAN UTVECKLAS SUCCESSIVT

D-vitaminbrist kan ge en lång rad olika symptom, som kan variera från person till person. Symptomen kan också vara svåra att upptäcka på ett tidigt stadium. När det gäller benskörhet så växer problemet successivt ju längre D-vitaminbristen pågår, men visar sig kanske inte förrän en fraktur uppstår. Några personer kan ha D-vitaminbrist utan att någonsin få några symptom, medan andra kan uppleva exempelvis:

  • Trötthet
  • Värk i skelettet
  • Muskelsvaghet och ökad benägenhet att falla
  • Ökad känslighet för frakturer
  • Sämre immunförsvar med ökad förekomst av luftvägsinfektioner
  • Försämrade kognitiva funktioner
  • Nedstämdhet och depression
  • Försämrad livskvalitet

 

KOPPLINGAR MELLAN D-VITAMIN OCH HÄLSA

På senare år har allt större fokus riktats mot D-vitaminets påverkan på vår hälsa. En del experter anser att D-vitaminbrist kan vara en av flera orsaker till många av våra stora folksjukdomar. I en del länder uppmanar hälsomyndigheten alla att ta D-vitamintillskott. Andra experter menar att vi bör skaffa mer kunskap innan vi kan dra säkra slutsatser.

 

MISSTÄNKER DU D-VITAMINBRIST?

Om du misstänker att du har D-vitaminbrist så prata med din läkare. D-vitaminbrist kan ge symptom som ofta förknippas med andra sjukdomar, och därmed vara svår att upptäcka.

 

Förutom att föreslå mer solljus och en kost med D-vitaminrika livsmedel, kan din läkare rekommendera kosttillskott som hjälper till att uppnå ett optimalt intag.

 

 

Spray Alt

D-VITAMIN I SPRAY GER BÄTTRE UPPTAG I KROPPEN

D-vitamintillskott finns i flera olika varianter, som tabletter, kapslar, droppar och spray. För äldre personer med sväljsvårigheter är spray en bra lösning, och spray är även smidigare att ha med sig eftersom inget vatten behövs. Dessutom tas sprayen upp dubbelt så bra som tabletter av kroppen.