Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
Dysfagi

ATT KUNNA ÄTA OCH DRICKA NORMALT ÄR VIKTIGT FÖR LIVSKVALITETEN

FÖRSTÅ DYSFAGI

Dysfagi (sväljsvårigheter) är ett medicinskt tillstånd som relaterar till svårigheter att svälja fasta ämnen eller vätskor. En person som lider av dysfagi kan antingen ha svårigheter att forma en bolus (massan av mat som ska sväljas) i munnen eller svårigheter att flytta bolusen från munnen till magsäcken.

 

Att svälja är en komplex process som involverar flertalet muskler, körtlar och nerver. Sväljprocessen inkluderar tre tydliga faser, där varje fas kontrolleras på sitt eget sätt. Dysfagi kan uppkomma från en störning i någon eller flera av dessa sväljfaser.