Onkologi

Under de senaste decennierna har terapeutiska framsteg utvecklats avsevärt, och fokus har flyttats från själva cancern till patienten som helhet. En sådan helhetssyn omfattar alla faktorer som kan förbättra livskvaliteten. (1, 2) Här spelar nutritionsintaget en viktig roll.


Cancer är ett globalt hälsoproblem. Uppskattningsvis inträffade 14,1 miljoner nya fall under 2012. Samma år visade statistiken att det fanns 32,6 miljoner personer över 15 år som diagnostiserats med cancer de senaste fem åren. (3)


Nya framsteg och synsätt förbättrar livskvaliteten

Tack vare de framsteg som hela tiden görs, såsom tidigare upptäckt och förbättrade behandlingar, kan miljontals personer förlänga sina liv trots cancern.(1) Cancervården har även utvecklats från att enbart fokusera på behandling av tumören, till att se hela patienten.


Den nya inriktningen omfattar hälsosamma levnadsvanor såsom motion, tillräckligt med sömn, rökstopp, stresshantering och näringsrik kost. (2) Att få i sig bra och tillräcklig näring kan exempelvis vara en god hjälp för att tolerera cancerbehandlingar.


På Nestlé Health Science har vi åtagit oss att bidra till kampen mot cancer genom att utveckla nutritionsbehandlingar som hjälper personer under sin behandling.


  1. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002048-pdf.pdf
  2. http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/mindbodyandspirit/holistic-medicine
  3. http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2013/pdfs/pr223_E.pdf
Läs mer
Stäng