Proteiner är kroppens byggstenar och ett näringsämne som är extra viktigt för äldre. Vissa beståndsdelar i proteinet kallas ‘essentiella’, vilket betyder att de är livsnödvändiga, men inte kan produceras av kroppen utan måste intas med den dagliga kosten.


En studie visar att upp till hälften av alla äldre får i sig mindre än det dagliga rekommenderade intaget för protein6. Personer med ett lågt proteinintag riskerar att förlora muskelmassa, få minskad bentäthet och drabbas av försämrad rörlighet och funktion. Forskarkårer och hälsomyndigheter, så som European Food Safety Authority (EFSA), är överens om att ett tillräckligt proteinintag har gynnsam effekt på hela kroppssammansättningen, inklusive muskelmassan7. EFSA säger också att protein, förutom att vara viktig för bentätheten, spelar en viktig roll vid läkning av ben, till exempel vid en fraktur. Benstommen är som tätast mellan åldern 25 till 35 år. Efter detta minskar tätheten gradvis och risken för benskörhet ökar med åldern8. Äldre vuxna bör säkra sitt proteinintag genom en hälsosam och balanserad diet. Proteinrika kosttillägg är ett lätt sätt att öka intaget av proteiner.

VISSTE DU ATT?

 

De allra flesta som har risk för undernäring befinner sig inte på sjukhus eller särskilda boenden. De bor hemma.

 

 

 

 

Källa: undernäring.se

VISSTE DU ATT?

 

 

Undernäring påverkar hela kroppen och i stort sett alla organ

 

 

 

 

 

 

Källa: undernäring.se

VISSTE DU ATT?

 

 

 

400 000 svenskar ligger i riskzonen för undernäring

 

 

 

 

 

Källa: undernäring.se

VISSTE DU ATT?

 

  

 

Undernäring går att behandla och förebygga

 

  

 

 

 

Källa: undernäring.se

PROTEIN I KOSTEN


Protein förekommer rikligt i följande livsmedel: kött, fisk, fågel, ägg och mjölkprodukter. Dessa produkter innehåller ett komplett utbud av essentiella aminosyror. Bönor, linser, spannmål och nötter är bra vegetabiliska källor till protein.


HUR MYCKET PROTEIN BEHÖVER ÄLDRE?


Det rekommenderade intaget av protein (“Reference Nutrient Intake” - RNI) för vuxna är 0.83 g protein per kilogram kroppsvikt per dag9. Många experter inom nutrition rekommenderar ett högre intag av protein för äldre personer jämfört med yngre vuxna. För äldre vuxna rekommenderas ofta ett intag om 1.0 gram till 1.2 gram protein per kilogram kroppsvikt och dag10, 11.


Det betyder att:

  • En man som är 50+ år och väger 80 kilo skulle behöva få i sig 80 till 96 gram protein per dag (vilket motsvarar 280-340 g kycklingbröst per dag).
  • En kvinna som är 50+ år och väger 60 kilo skulle behöva äta 60 till 72 gram protein per dag (motsvarande 210-250 g kycklingbröst).

SJÄLVTEST

Gör vårt självtest för att se om du är i riskzonen för undernäring.

Om du får färre än 12 poäng rekommenderar vi dig att ta kontakt med vården för vidare utredning.


Ladda ner självtestet

Referenser

6. Hartz, S. C. (1992) The WSS study population. In: Nutrition in the Elderly: The Boston Nutritional Status Survey (Hartz, S. C., Russell, R. M. & Rosenberg, J. H., eds.), London, Smith-Gordon, pp. 17–25.

7.  European Food Safety Authority (EFSA) in a scientific opinion in 2010: “Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to protein and increase in satiety leading to a reduction in energy intake (ID 414, 616, 730), contribution to the maintenance or achievement of a normal body weight (ID 414, 616, 730), maintenance of normal bone (ID 416) and growth or maintenance of muscle mass (ID 415, 417, 593, 594, 595, 715) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006” https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1811

8. ibid

9. Houston, D.K. et al. Dietary protein intake is associated with lean mass change in older, community dwelling adults: the Health, Aging, and Body Composition (Health ABC) Study. Am J Clin Nutr 87, 150-155 (2008).

10. Rizzoli, R. et al. The role of dietary protein and vitamin D in maintaining musculoskeletal health in postmenopausal women: A consensus statement from the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO).

11.   Yanai H. Nutrition for Sarcopenia. J Clin Med Res. 2015 Dec; 7(12): 926–931.