VANLIGA SYMPTOM VID UNDERNÄRING


Eftersom undernäring innebär ett otillräckligt intag av näringsämnen, är oönskad viktnedgång ett av de vanligaste symtomen. Det är vanligt att den som får för lite näring upplever problem med hälsan i stort och har mer specifika problem, såsom försämrad tandhälsa och minskat psykiskt välbefinnande. Vissa kan också få sämre aptit eller uppleva illamående på grund av medicinering.

 

Undernäring förekommer också hos personer som inte går ned i vikt. Den som ersätter näringsrik mat med icke-hälsosam mat kan uppleva att den viktiga muskelmassan ersätts med fettvävnad. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på trötthet, förlust av styrka, förändringar i ätvanor och alltför långsam återhämtning från skada och sjukdom - detta kan också vara tecken på malnutrition.

SJÄLVTEST

Gör vårt självtest för att se om du är i riskzonen för undernäring.

Om du får färre än 12 poäng rekommenderar vi dig att ta kontakt med vården för vidare utredning.


Ladda ner självtestet

VISSTE DU ATT?

Undernäring går att behandla och förebygga

Källa: undernäring.se

VISSTE DU ATT?

De allra flesta som har risk för undernäring befinner sig inte på sjukhus eller särskilda boenden. De bor hemma.

Källa: undernäring.se

VISSTE DU ATT?

Undernäring påverkar hela kroppen och i stort sett alla organ

Källa: undernäring.se

VISSTE DU ATT?

400 000 svenskar ligger i riskzonen för undernäring

Källa: undernäring.se