Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Variation i tillväxten

Variation i tillväxten är normalt hos barn.

Under de första två åren i livet kommer ungefär en fjärdedel av barnen med normal tillväxt att sjunka i vikt eller gå upp i vikt med mer än 25%, på en standard tillväxtkurva, och sedan följa den procentuella linjen på kurvan; Detta bör inte betraktas som fördröjd tillväxt.