Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Reflux drabbar över 50% av alla barn

Reflux drabbar över 50% av alla barn under de första 3 månaderna i livet. Symtomen kan ofta minskas med förändringar av kosten

Källa: 

http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/ger-and-gerd-in-infants/Pages/facts.aspx. December 2014.

Symptomen kan ofta minskas med förändringar av kosten.