Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

healthy aging 3

Från 50 års ålder minskar muskelmassan med 1-2% per år.

 Den gradvis minskande muskelmassan märks knappast från år till år. Fast efter 10 år kan det börja kännas och en 60-åring kan börja upptäcka begränsningar i dagliga aktiviteter. Forskning visar att få äldre över 75 (endast 40%) anser att de inte känner sig begränsad.      

European Commission. Active aging and solidarity between generations. A statistical portrait of the European Union 2012. Luxembourg, 2011. Retrieved August 24, 2014, from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11-001/EN/KS-EP-11-001-EN.PDF