Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

healthy aging 5

Muskler på armar och ben är 25-35 % mindre hos äldre män och kvinnor jämfört med yngre.*


* Lexell J. Human aging, muscle mass, and fiber type composition. J. Gerontol. A BiolSci Med Sci. 1995 Nov;50 Spec N°: 11-6