NUTRITIONSBEHANDLING

På Nestlé Health Science har vi ett omfattande utbud av produkter som kan hjälpa till att återställa eller förbättra en persons nutritionsstatus. I vissa fall är de av avgörande betydelse för återhämtningen.

Våra kunskaper inom nutrition är stora och ökar ständigt, vilket öppnar nya möjligheter inom hälsovetenskapen. Vetenskapliga genombrott sker kontinuerligt och lär oss mer om hur näringsämnen påverkar sjukdomar, både på cellnivå och på fysiologisk nivå.

Det hjälper oss att utveckla nya nutritionsinnovationer inom våra etablerade affärsområden Consumer Care och Medical Nutrition,, innovationer med en mer direkt och kliniskt bevisad terapeutisk effekt.

NESTLÉ HEALTH SCIENCE

Nestlé Health Science är ett nytt och innovativt företag inom hälsovård och nutritionsterapi, med fokus på det hälsovetenskapliga segmentet. Vår målsättning är att förbättra hälsan och förståelsen för vår hälsa för konsumenter, patienter och våra samarbetspartners inom sjukvården. Det är en spännande möjlighet.

Nestlé Health Science verksamhet består av tre områden: Consumer Care, Medical Nutrition och Novel Therapeutic Nutrition.

Consumer Care

Inom Consumer Care erbjuder vi ett sortiment av näringslösningar för allmänna hälsoproblem eller specifika hälsotillstånd. Produkterna är direkt tillgängliga för konsumenter genom detaljhandeln och apotekskanalerna, recept behövs inte.

Detta är ett snabbt växande område eftersom vi blir alltmer hälsomedvetna och vill hålla oss friska och aktiva så länge som möjligt, bland annat med hjälp av rätt nutrition.

Medical Nutrition

Vårt  sortiment inom Medical Nutrition inriktas mot patienter som lider av specifika sjukdomstillstånd och har särskilda kostbehov.

Vi fokuserar på näringsbehoven i samband med en rad medicinska tillstånd som: medfödda metabola sjukdomar, pediatrisk vård och födoämnesallergier, akutvård (inklusive kritiskt sjuka, dysfagisväljningssvårigheter och cancer) samt metabola syndrom och fetma. Vårt produktsortiment inom Medical Nutrition rekommenderas av sjukvårdspersonal och används på sjukhus, vårdhem samt i hemmet.

Novel Therapeutic Nutrition

Genom Novel Therapeutic Nutrition investerar vi i bolag med innovativ teknik inom nutrition, bland annat inom områden som berör hjärnan och maghälsa.

När det kommer till hjärnans hälsa och Alzheimers sjukdom stödjer vi ytterligare forskning och kliniska prövningar av produkter som hjälper hjärnan att bearbeta glukos, som behövs för en effektiv hjärnfunktion.

Inom det gastrointestinala området är en av våra satsningar är forskning om behandlingar som stimulerar mikrobiotan. Dessa behandlingar har potential att lösa de bakomliggande orsakerna till många typer av magsjukdomar genom att återställa tarmfloran.. behandlingar