Denna webbplats stöder inte Internet Explorer  

CREATING SHARED VALUE, NESTLÉ INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES OCH NESTLÉ NUTRITION INSTITUTE

EN GEMENSAM VÄRDEGRUND – CREATING SHARED VALUE

En grundläggande del av Nestlés långsiktiga strategi är att skapa en gemensam värdegrund, Creating Shared Value (CSV), där samhällets, individens och företagets intressen möts.

På Nestlé Health Science uppnår vi det genom att erbjuda nutritionsprodukter som är utformade för att förbättra behandlingsresultat och främja kostbehandling av sjukdomar, med målsättningen att öka patienternas livskvalitet. Vi strävar hela tiden efter att ligga i framkanten vad gäller skräddarsydda och forskningsbaserade nutritionslösningar.

Samhällsnyttan av vår målsättning blir minskade sjukvårdskostnader, både på kort och på lång sikt.

www.nestle.com/csv/