Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Creating Shared Value, Nestlé Institute of Health Sciences och Nestlé Nutrition Institute

En gemensam värdegrund – Creating Shared Value

En grundläggande del av Nestlés långsiktiga strategi är att skapa en gemensam värdegrund, Creating Shared Value (CSV), där samhällets, individens och företagets intressen möts.

På Nestlé Health Science uppnår vi det genom att erbjuda nutritionsprodukter som är utformade för att förbättra behandlingsresultat och främja kostbehandling av sjukdomar, med målsättningen att öka patienternas livskvalitet. Vi strävar hela tiden efter att ligga i framkanten vad gäller skräddarsydda och forskningsbaserade nutritionslösningar.

Samhällsnyttan av vår målsättning blir minskade sjukvårdskostnader, både på kort och på lång sikt.

http://www.nestle.se/csv

Nestlé Institute of Health Sciences
Nestlé Institute of Health Sciences bedriver forskning för att nå nya insikter om de bakomliggande mekanismerna till hälsa och sjukdom. Målet med forskningen är också utveckla vetenskapligt baserade nutritionslösningar för att bidra till en ökad hälsa, både för friska och sjuka individer.

http://www.nestleinstitutehealthsciences.com

Nestlé Nutrition Institute
Nestlé Nutrition Institute (NNI) delar forskningsbaserad information och utbildningar med vårdpersonal, forskare och olika intressegrupper inom nutrition på ett interaktivt sätt.

NNI tillhandahåller ett stort antal hjälpmedel, akademiska stipendier, nutritionskurser, medicinska utbildningar via e-learning, praktiska verktyg för inlärning, vetenskapliga seminarier och satellitsymposier.

Alla våra resurser, inklusive ett arkiv med över 3 000 publikationer och 400 onlinekonferenser, finns kostnadsfritt tillgängliga för vårdpersonal och andra medicinska aktörer. Genom att sprida forskningsbaserade kunskaper och erbjuda utbildningar främjar institutet ”vetenskap för bättre nutrition”, vilket syftar till att bidra till högre livskvalitet över hela världen.

www.nestlenutrition-institute.org