Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
 Universal Set

Compat® Go Universal Set

Compat® Go Universal Set ENFit– aggregat för matning tillsammans med pump Compat® Go.

Här laddar du ner produktblad, informationsfoldrar och guider

FUNKTIONER I KORTHET

Compat® Go Universal Set har en ENPlus nutritionport,en 3-vägs läkemedelsport och en ENFit® adapter med enborttagbar ENLock adapter. En separat flaskhållare är ocksåinkluderad. Aggregatet är utrustat med den patenterade Robsonklämman som tillsammans med pumpen bildar ett Anti-freeflow system som förhindrar friflöde av sondnäring. Aggregatet är utformat med en droppkammare.

Säkrare anslutningar: ENFit®-, ENLock- samt ENPlus-kopplingarnaär utformade för att vara inkompatibla medintravenösa system och för att främja patientsäkerheteneftersom det hjälper till att undvika felkopplingar.

Kompatibilitet:

  • Näringsbehållare: ENPlus glas- och plastförpackningar medbred hals samt glasflaskor med smal hals.
  • Sonder: ENFit®, ENLock, Funnel.
  • Sprutor: ENFit®, ENLock, Oral, Luer.

 

BESTÄLL ONLINE

Som vårdpersonal kan du beställa produkter snabbt & smidigt i vår webbshop.

 

Inget konto än?
Kontakta vår kundsupport på CustomerService@se.nestle.com eller ring 020-32 35 00.

Gå till webbshop