Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
Compat Soft

Compat® Soft 8 & 10FR 120 cm S ENFit™

Compat Soft nasogastriska sonder utgår ur sortimentet

Vi vill informera om att våra nasogastriska sonder kommer att utgå ur vårt sortiment fr o m 1 november 2018. Vår nasojejunala sond Compat Stay Put (artikelnummer: 900611) kommer att finnas kvar i sortimentet, men produceras utan Hydromer®-beläggning i samband med detta datum då vi byter fabrik.

 

Här laddar du ner produktblad, informationsfoldrar och guider

Compat® Soft nasogastriska sonder med ENFit™-kopplingar är avsedda för vuxna patienter som behöver intermittent eller kontinuerlig tillförsel av nutrition, vätskor eller läkemedel till matspjälkningskanalen via den naturliga nasoenteriska vägen.

 

FUNKTIONER I KORTHET

Material: Compat® Soft-sonderna är tillverkade av mjukt röntgentätt polyuretanmaterial med rundad distal ände för ökad patientkomfort.

Säkrare anslutningar: Sonderna har markeringar för placeringsdjup  på var 5:e cm för bedömning av placeringsdjup och kontroll av sondmigration. De sista 5 centimetrarna av sondens distala ände är belagda med Hydromer®, en vattenaktiverad smörjande beläggning som underlättar placeringen. En förmonterad ledare ingår för att underlätta placeringen av Compat® Soft 8/10 French “S” sonder. Ledaren är smord för att minska risken för att sonden rubbas ur sitt läge när ledaren tas bort.

Kompatibilitet: Compat® Soft-sonderna är kompatibla med alla administreringsset och sprutor med ENFit™-kopplingar.

 

BESTÄLL ONLINE

Som vårdpersonal kan du beställa produkter snabbt & smidigt i vår webbshop.

 

Inget konto än?
Kontakta vår kundsupport på order@se.nestle.com eller ring 020-32 35 00.

Gå till webbshop