Compat Ella® Universal Set

 

 • Försedd med skruvlock av universaltyp med luftfilter.
 • Näringsbehållare: ENPlus, vidhalsade glas- och plastbehållare, glasflaskor med kronkork/kapsyl.
 • Matningsslangar: ENFit®
 • För läkemedelstillförsel: ENFit®
 • Alla Compat Ella® -aggregat är försedda med ENFit®- kopplingar enligt ISO 80369-3. Kopplingarna är utformade för att vara inkompatibla med IV-system för att främja patientsäkerheten.
 • Alla Compat Ella®-aggregat är försedda med ENPlus-koppling till nutritionsbehållare, ENFit® 3-vägs läkemedelsport samt ENFit® distal ände (för anslutning på patientsidan).
 • Alla Compat Ella®-aggregat är försedda med den patenterade säkerhetsfunktionen Auto-Anti-FreeFlow (AAFF). AAFF finns inbyggt i kassetten och aktiveras alltid automatiskt för att garantera patientsäkerheten.
 • Sterila: Steriliserade med etenoxid.
 • Förpackning: Individuellt förpackade i askar med 30 enheter
  Compat Ella Universal Set (39.5 x 29.5 x 14 cm).
  Compat Ella Spike Set (29,5 x 26 x 19 cm)
  Compat Ella Dual Spike Set (29,5 x 26 x 19 cm)
 • Förvaring: Förvaras i rumstemperatur. Skyddas från direkt solljus och fukt.
 • Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum. Utgångsdatum finns på förpackningen.
 • Användningstid: 24 timmar. För engångsbruk.
 • Slangens längd: Avståndet från nutritionskopplingen till sondkopplingen på patientsidan: 230 cm.
 • Avstånd från nutritionskopplingen till pumpen, alla aggregat: 50 cm.
 • Avstånd från nutritionskopplingen till Y-ventilen Compat Ella dual Spike Set: 30 cm.
 • Slangdiameter: Nominell innerdiameter: 3,0 mm. Nominell ytterdiameter: 4,15 mm.
 • CE-märkning: Följer EU-direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG. En CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV SÜD (CE0123).
 • Miljöavtryck: Grüne Punkt”-symbolen visar att Nestlé Health Science tar sitt tillverkaransvar och bidrar till finansieringen av återvinningen.
 • Material: Slang: PVC och silikon. Alla material är DEHP-, BPA- och latexfria*.

*Delarna innehåller högst 0,1 % totalt DEHP (Di (2-etylhexyl)ftalat). Ingen latex har tillsatts avsiktligt under tillverkningsprocessen.

 


Upptäck vårt sortiment