Impact®Enteral

Minskad risk i samband med kirurgi


 Hand holding ALT
Impact® Enteral är en sondnäring som tillsammans med näringsdrycken Oral Impact® utgör vårt perioperativa koncept. Impact® Enteral minskar risken för infektioner och komplikationer i samband med kirurgiska ingrepp.


ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) har gett användandet av immunonutrition (innehållande arginin, omega-3-fettsyror och nukleotider) en Grad A-rekommendation, oberoende av patientens nutritionsstatus.


Upptäck vårt sortiment