HUDUTSLAG – SYMTOM PÅ MJÖLKPROTEINALLERGI


Hudutslag är mycket vanligt och helt normalt för småbarn. Utslag kan uppkomma så tidigt som några dagar efter födelsen och beror ofta på att barnets känsliga hud håller på att anpassa sig till en ny och mycket annorlunda miljö. De flesta hudutslag är harmlösa och försvinner av sig själva.


De vanligaste typerna av hudutslag hos småbarn är spädbarnsutslag, babyakne, mjölkskorv, blöjeksem, tilltäppta porer, eksem (se Eksem) och nässelutslag (se Nässelutslag).


Barn upp till tre månader kan ha tarmtömningar upp till tre gånger per dag.


Varför har mitt barn hudutslag?

Matallergier, som till exempel mjölkproteinallergi kan orsaka hudutslag hos barn. Andra vanliga orsaker till hudutslag är bakterie-, svamp- eller virusinfektioner.


Kan det vara mjölkproteinallergi?

Hudutslag är ett vanligt symtom hos barn med allergi mot komjölk.


Barn med allergin har vanligtvis mer än ett symtom som kan vara mycket olika varandra.


Ett enkelt sätt att kontrollera vanliga symtom som kan kopplas till mjölkproteinallergi är att göra vårt symtomtest.


Sök alltid läkarhjälp om du har funderingar eller oroar dig för ditt barns hälsa.