Vår integritetspolicy och du

Sekretesspolicy


Vi vet att dataintegritet står högt på agendan idag, och vi vill att du fritt ska kunna interagera med oss utan att behöva oroa dig för din datassäkerhet. Här hittar du en översikt över hur vi hanterar dina personuppgifter, syftet med vår hantering, och hur du gynnas av den. Du hittar även information om dina rättigheter och hur du kommer i kontakt med oss. Om du vill ha mer information kan du få tillgång till hela integritetspolicyn.


Uppdateringar till integritetspolicyn


Vi måste justera integritetspolicyn i takt med att både tekniken och vår företagsamhet utvecklas. Vi vill därför rekommendera att du regelbundet läser vår integritetspolicy för att se till att du hela tiden är uppdaterad med hur Nestlé använder dina personuppgifter.


Är du under 13 år?


Om du är under 13 år vill vi be dig att du väntar tills du är lite äldre innan du interagerar med oss, eller att du ber en förälder eller förmyndare att kontakta oss! Vi kan inte samla in och använda dina personuppgifter utan deras tillstånd.


Vilken typ av data samlar vi in?


Uppgifterna vi genererar när du genomför ett köp, data som samlas in automatiskt när du går in på en av våra webbplatser eller appar så som IP-adress, enhets-ID, vilken webbläsare du använder och hur du interagerar med Nestlé-webbplatserna före och efter att du har skapat ett Nestlé-konto. Du hittar mer information om de här teknikerna i vår Cookies-policy. Data som samlas in från andra lagliga källor så som Nestlés kampanjpartners, från allmänna källor, data från din interaktion med våra annonser, eller personuppgifter som ingår i din profil på ett socialt nätverk och som du har gett oss åtkomst till. Klicka för att ta reda på mer


Varför behandlar vi dina personuppgifter?


Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, hantera dina beställningar, svara på dina frågor och förse dig med information om Nestlé och våra produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna uppfylla lagstadgade krav, sälja eller överföra relevanta delar av vår verksamhet, för att hantera våra system och ekonomi och för att kunna genomföra undersökningar och utöva juridiska rättigheter. Vi kombinerar dina personuppgifter från alla källor så att vi kan förstå dig bättre och förbättra och skräddarsy din erfarenhet när du interagerar med oss. Klicka för att ta reda på mer


Vem har tillgång till dina personuppgifter och varför?


Vi begränsar insynen i dina personuppgifter, men vi måste visa dem i specifika fall och huvudsakligen för följande mottagare:

 • Företag inom Nestlé-koncernen där detta krävs av juridiska skäl eller med ditt samtycke;
 • Tredje part som är involverad i att förse oss med tjänster så som administrering av Nestlés webbplatser, appar och tjänster (det vill säga funktioner, program och kampanjer) tillgängliga för dig, och som har rätt skydd;
 • Kreditupplysningsinstitut/inkassoföretag, där detta är tillåtet i lag, och om vi måste verifiera din kreditvärdighet (om du väljer att beställa mot faktura) eller samla in utestående fakturor; och
 • Relevanta myndigheter om lagen kräver det eller det ligger i ett berättigad affärsintresse.
Klicka för att ta reda på mer


Överföring av dina personuppgifter


Vi kan behandla dina personuppgifter utanför det land där du är bosatt inklusive länder utanför EU i de syften som anges i denna policy. När vi överför dina personuppgifter till andra länder följer vi alla nödvändiga steg för att se till att vi följer tillämpliga lagar.


Klicka för att ta reda på mer

Vilka rättigheter har du över dina personuppgifter


När vi ber dig att förse oss med personuppgifter informerar vi dig om varför vi behöver dem och hur de kommer att användas. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas i det syfte som anges i integritetspolicyn eller andra ytterligare syften som meddelas dig innan de börjar behandlas. Om du väljer att inte förse oss med personuppgifter när vi ber om dem, kan detta begränsa de tjänster vi erbjuder dig. Om du exempelvis inte ger oss din adress kan vi inte leverera din beställning. Om du delar dina personliga data med oss har du rätt att (i) begära tillgång till dem (det vill säga få reda på vilka data vi har om dig och få en kopia), (ii) be om att ändringar görs (iii) be att dina data raderas. Detta gör du genom att logga in på ditt konto eller genom att kontakta oss.

 • Du kan även välja bort marknadsföringskommunikation genom att (i) klicka på ”Avanmäl”-länken du får med varje mail/sms från oss; (ii) ändra preferenser via ditt konto eller genom att kontakta oss.
 • För cookies och liknande tekniker kan du hantera dina preferenser via vårt Cookie Consent-verktyg i nedre högra hörnet av din skärm. Här hittar du även mer information om vår Cookie-policy.
 • Du kan be om överföring av dina personuppgifter till ett annat företag.
 • Du kan bestrida hanteringen av dina personuppgifter under specifika omständigheter.


Du kan lämna in en reklamation


Om du är orolig för överträdelse av din integritet eller missbruk av dina personuppgifter kan du kontakta oss för att lämna in en reklamation. Vi hoppas att vi ska kunna uppfylla dina behov av information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor du inte har fått svar på har du även rätt att vända dig till relevanta dataskyddsmyndigheter.
Klicka för att ta reda på mer


Datasäkerhet och lagring


 • Tredje part som är involverad i att förse oss med tjänster så som administrering av Nestlés webbplatser, appar och tjänster (det vill säga funktioner, program och kampanjer) tillgängliga för dig, och som har rätt skydd;
 • Kreditupplysningsinstitut/inkassoföretag, där detta är tillåtet i lag, och om vi måste verifiera din kreditvärdighet (om du väljer att beställa mot faktura) eller samla in utestående fakturor; och
 • Relevanta myndigheter om lagen kräver det eller det ligger i ett berättigad affärsintresse.
Klicka för att ta reda på mer

Överföring av dina personuppgifter


Vi kan behandla dina personuppgifter utanför det land där du är bosatt inklusive länder utanför EU i de syften som anges i denna policy. När vi överför dina personuppgifter till andra länder följer vi alla nödvändiga steg för att se till att vi följer tillämpliga lagar. Klicka för att ta reda på mer


Vilka rättigheter har du över dina personuppgifter


När vi ber dig att förse oss med personuppgifter informerar vi dig om varför vi behöver dem och hur de kommer att användas. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas i det syfte som anges i integritetspolicyn eller andra ytterligare syften som meddelas dig innan de börjar behandlas. Om du väljer att inte förse oss med personuppgifter när vi ber om dem, kan detta begränsa de tjänster vi erbjuder dig. Om du exempelvis inte ger oss din adress kan vi inte leverera din beställning. Om du delar dina personliga data med oss har du rätt att (i) begära tillgång till dem (det vill säga få reda på vilka data vi har om dig och få en kopia), (ii) be om att ändringar görs (iii) be att dina data raderas. Detta gör du genom att logga in på ditt konto eller genom att kontakta oss.

 • Du kan även välja bort marknadsföringskommunikation genom att (i) klicka på ”Avanmäl”-länken du får med varje mail/sms från oss; (ii) ändra preferenser via ditt konto eller genom att kontakta oss.
 • För cookies och liknande tekniker kan du hantera dina preferenser via vårt Cookie Consent-verktyg i nedre högra hörnet av din skärm. Här hittar du även mer information om vår Cookie-policy.
 • Du kan be om överföring av dina personuppgifter till ett annat företag.
 • Du kan bestrida hanteringen av dina personuppgifter under specifika omständigheter.


Du kan lämna in en reklamation


Om du är orolig för överträdelse av din integritet eller missbruk av dina personuppgifter kan du kontakta oss för att lämna in en reklamation. Vi hoppas att vi ska kunna uppfylla dina behov av information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du fortfarande har frågor du inte har fått svar på har du även rätt att vända dig till relevanta dataskyddsmyndigheter. Klicka för att ta reda på mer

Datasäkerhet och lagring


Vi vidtar olika åtgärder för att se till att dina personuppgifter är skyddade och säkra inklusive begränsning av tillgång till dina personuppgifter på lägsta möjliga behovsnivå och enligt tillämpliga säkerhetsstandarder för att skydda dina uppgifter. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina personuppgifter endast hanteras i kortast möjliga period i samband med: (i) syftet som anges i denna integritetspolicy; (ii) ytterligare syften som du har informerats om före eller i samband med insamling av relevanta personliga data eller i början av den relevanta hanteringen (iii) enligt krav eller tillämplig lag; sammanfattningsvis innebär detta att om dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att förstöra eller ta bort dem på ett säkert sätt. Klicka för att ta reda på mer

Kontakta oss


Nestlé Sverige AB agerar som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som hanteras under eller i samband med denna integritetspolicy. Om du har några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy eller Nestlés metoder för insamling och hantering av personuppgifter, kontakta oss via