Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
Syfte Passion

Bidra till förutsättningar för ett friskare liv genom att arbeta på Nestlé Health Science.

Your opportunity

Dina möjligheter

Nestlé Health Science är ett unikt företag, och vi söker unika människor som vill jobba hos oss. Vi har mer än
11 000 anställda runtom i världen som engagerar sig starkt i hur nutrition kan förändra livet.

Hos oss får du möjlighet att påverka strategierna för hantering av hälsa hos såväl individer som hälso- och sjukvårdssystem. Det är du som kan bidra med innovationerna – hos oss kan nya idéer komma från vem som helst inom företaget. Och genom att samarbeta med människor inom olika discipliner, funktioner och länder kan du i slutänden komma att förändra livet för både patienter och konsumenter.

Vi har mängder med karriärvägar: från marknadsföring, medicinsk information och tillsynsfrågor till forskning, produktutveckling och ekonomi. Ta en titt på våra lediga jobb!
Our purpose

Vårt syfte

Vi är mer än bara ett företag. Vi är en grupp människor runtom i världen med ett starkt engagemang för att skapa förutsättningar för ett friskare liv genom nutrition. Det som motiverar oss är skillnaden vi kan göra för konsumenter, patienter och vårdgivare.

Våra värderingar grundar sig i respekt: för andra, för mångfald, för framtiden. Vi samarbetar som ett team och erbjuder lösningar hela vägen från välbefinnande till förebyggande och behandling för konsumenter och patienter i livets alla skeden.
Across the World

Ett friskt liv, en frisk planet

Vi utvecklar våra produkter med hållbarhet för ögonen. Vårt mål fram till år 2025 är att hela företaget enbart ska använda förnybara energikällor samtidigt som vi ska göra alla våra förpackningar helt återvinningsbara.
Our people

Våra anställda

Nestlé Health Science har ett gemensamt mål: vi ska vara ett företag som kännetecknas av mångfald och en mängd karriärvägar. Hos oss finns en plats för dig oavsett om du är nyutexaminerad, har ett antal års yrkeserfarenhet bakom dig eller är redo för en senior befattning.

Inom hela organisationen – nutrition för en aktiv livsstil, medicinsk nutrition och läkemedel – har vi forskare, läkare, sjuksköterskor och annan medicinsk personal som upptäcker och utvecklar de senaste innovationerna inom nutrition i nära samarbete med hälso- och sjukvården.

Inom våra leveranskedjor, på våra tillverkningsanläggningar och på våra kontor ansvarar alla kollegor för att våra produkter levereras med fokus på säkerhet och hållbarhet. Våra marknadsföringsteam, digitala team och e-handelsteam hittar de bästa metoderna för att nå konsumenter, patienter och vårdgivare. Det som förenar oss alla är passionen för att förändra liv med nutritionsforskning.
WaysofWorking

Våra arbetssätt

Vi är en snabbt växande organisation med stark tillväxt både av våra befintliga företag och genom förvärv av nya. Den rörligheten återspeglas i vårt arbetssätt. Om du kommer till oss vill vi att du vågar satsa och utmana hur folk ser på allt från nutritionslösningar till hantering av hälsa. Vi vill att du agera med övertygelse och passion.

Samarbete och teamwork är grunden för vår framgång. Vi är öppna för nya idéer, och för att nå de bästa resultaten försöker vi alltid att sätta ihop team av medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi har mängder med möjligheter, men vårt fokus ligger på det som verkligen betyder något: att hitta nya lösningar för konsumenter, patienter och vårdgivare.
Your Career

Din karriär

När vi växer ska våra medarbetare växa med oss. Nutrition för en aktiv livsstil eller medicinsk nutrition – oavsett var du inleder din karriär hos oss har du mängder av möjligheter framför dig.

Vi uppmuntrar våra anställda att växa och utvecklas genom att utnyttja vår stora spännvidd både inom olika verksamhetsområden och geografiskt.

Du som vill hjälpa konsumenter och patienter att leva ett friskare liv kan få alla möjligheter du drömmer om hos Nestlé Health Science.