Compat®

Träffa Compat Ella


Nya säkra kopplingar

De nya ENFit™-kopplingarna är designade för att undvika felkopplingar mellan enterala och olika typer av intravenösa system för att främja patientsäkerheten. Nestle Health Science produkter med ENFit™-kopplingar introduceras stegvis på marknaden under 2016-2017.
En felkoppling sker när kliniskt inkompatibla vätskesystem kopplas samman. Sådana felkopplingarkan utsätta patienterna för risker som i vissa fall kan vara livshotande.

Kopplingssystemet ENFit gör det svårare att av misstag tillföra något annat än sondnäring genom systemet och gäller enterala kopplingar mellan läkemedelsportar, sprutor, aggregat och sonder. Allt eftersom ISO-standarden tas i bruk kommer ENFit att ersätta Oral, Luer, ENLock och andra enterala kopplingar.


Nestlé HealthScience är medlem i GEDSA1 och har där tillsammans med övriga medlemar verkat för att utveckla ENFit-kopplingarna och därmed möta kraven i ISO-standarden 80369-3.


För mer information om ENFit, besök www.stayconnected.org


Bytesschema ENFit™ Nestlé Health Science: Svenska, Norska, Danska, Finska


Observera ny lanseringsmånad för Compat GO-aggregat med ENFit-koppling: Vi kommer införa de slutgiltiga ENFit-aggregaten först i månadsskiftet november/december 2017. Compat Ella Universal Set, Compat Ella Spike Set samt Compat Gravity Universal Set har redan fått ENFit-koppling. Compat Ella Dual Spike Set får ENFit-koppling preliminärt månadsskiftet oktober/november 2017.


1Global Enteral Device Supplier Association

Enterala nutritionspumpar, aggregat och tillbehör

GRAVITATIONSMATNING, TOMMA BEHÅLLARE

TRANSNASALA SONDER

GASTROTUBER