Infasource®

banner


Alla barn föds olika. En del har ett ökat energibehov och/eller ett otillräckligt födointag. Dessa barn kan behöva extra näring och energi för att täcka sitt dagsbehov och för att förhindra en hämmad tillväxt – Failure to Thrive.

Infasource® är särskilt anpassad för kostbehandling av spädbarn med, eller med risk för, Failure to Thrive (hämmad tillväxt). Infasource® är lämplig som enda näringskälla från födseln upp till 12 månader eller som kosttillägg upp till 24 månaders ålder.

Infasource® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk övervakning.

VIKTIG INFORMATION: Amning är det bästa sättet att ge ett spädbarn mat under dess första månader i livet och ska alltid föredras om möjligt. Livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) som har utvecklats för att tillgodose spädbarns näringsbehov ska användas under medicinsk övervakning, efter övervägande av alla andra sätt att ge näring, inklusive amning.Upptäck vårt sortiment