Infasource®Alla barn föds olika. En del har ett ökat energibehov och/eller ett otillräckligt födointag. Dessa barn kan behöva extra näring och energi för att täcka sitt dagsbehov och för attförhindra en hämmad tillväxt – Failure to Thrive.

Infasource är särskilt anpassad för kostbehandling av spädbarn med, eller med risk för, Failure to Thrive (hämmad tillväxt). Infasource är lämplig som enda näringskälla från födseln upp till 12 månader eller som kosttillägg upp till 24 månaders ålder.Upptäck vårt sortiment