Infasource®

Näringsmässigt komplett för dom allra minsta med ökat energibehov

En del barn föds med ett förhöjt behov av energi och andra spädbarn har ett otillräckligt födointag. Infasource® är anpassad för spädbarn och barn med kliniskt bekräftat högt energibehov samt med hämmad tillväxt.

Produkten har en hög energitäthet och innehåller partiellt hydrolyserat 100% vassleprotein och strukturerade lipider.

Infasource® är särskilt anpassad för kostbehandling av spädbarn med, eller med risk för, hämmad tillväxt. Den är lämplig som enda näringskälla från födsel upp till 12 månader eller som kosttillägg upp till 24 månaders ålder.

Produkten finns i två olika storlekar, 90 ml och 200 ml. Detta för att passa barnets behov, oavsett om ni använder det som enda näringskälla eller som kosttillägg.

Infasource® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk övervakning. För kostbehandling av spädbarn och små barn med kliniskt bekräftat högt energibehov. Dagligt behov av näring och vätska bör beräknas av läkare eller dietist.

VIKTIG INFORMATION!
Amning är det bästa sättet att ge ett spädbarn mat under dess första månader i livet och ska alltid föredras om möjligt. Livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) som har utvecklats för att tillgodose spädbarns näringsbehov ska användas under medicinsk övervakning, efter övervägande av alla andra sätt att ge näring, inklusive amning.


Upptäck vårt sortiment