Althéra® Alfare® Alfamino®


banner

Många spädbarn föds med olika typer av födoämnesallergier, som mjölkproteinallergi. Nestlé Health Science har tagit fram en produktserie som erbjuder skräddarsydda kostbehandlingar vid födoämnesallergi för spädbarnets olika behov. Produkterna är framtagna som komplement eller ersättning när helamning inte är möjligt.Produktserien består av tre olika produkter, Althéra®, Alfare® och Alfamino®. Althéra® är ersättning speciellt framtagen för komjölksproteinallergi. Alfare® är till för barn med mag-tarmsymtom och/eller malabsorption i kombination med födoämnesallergi. Alfamino® är en ersättning för spädbarn med svårare komjölksproteinallergi och/eller multipel födoämnesallergi.Vi på Nestlé Health Science utvecklar ständigt våra produkter för att ge bästa möjliga hjälp till patienter. Vi erbjuder även hjälpmedel för föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal för att underlätta tidig diagnostisering av mjölkproteinallergi.

För oss är det av stor vikt att följa rekommendationer från World Health Organisation (WHO).
Skräddarsydda produkter för små magar

VIKTIG INFORMATION:

Mammor ska uppmuntras att fortsätta amma sitt spädbarn även om det har komjölksproteinallergi. Detta kräver ofta rådgivning av dietist för att mamman helt ska kunna utesluta komjölksprodukter ur sin egna kost. Om ett beslut tas att använda specialnäring som spädbarnets kostbehandling är det viktigt att instruktionerna på produktens etikett efterföljs. Okokt vatten, osteriliserade flaskor eller felaktig spädning kan leda till att barnet blir sjukt. Felaktig förvaring, hantering, tillredning och matning kan så småningom leda till negativa effekter på spädbarnets hälsa. Livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) som har utvecklats för att tillgodose spädbarns näringsbehov ska användas under medicinsk övervakning.