Alfaré® från Nestlé Health Science

Alfaré®

För kostbehandling av mag-tarmsymtom vid komjölksprotein­allergi

SÅ TILLREDS ALFARÉ®
DOSERING
INGREDIENSER
NÄRINGSSAMMANSÄTTNING
FÖRVARING
ANVÄNDNING
VIKTIG INFORMATION

VILKA SYMTOM SKA MAN HÅLLA UTKIK EFTER?

Symtomen vid mjölkallergi delas ofta in i fyra områden. Många barn med mjölkallergi har flera symtom, oftast från mer än ett symtomområde.1 Symtom från mag-tarmkanalen är vanliga. Vid svårare mag-tarmproblematik hjälper inte alltid en komjölksfri ersättning. Alfaré® är framtaget just för dessa barn.

Hudsymtom

(t.ex. eksem, nässelutslag…)

Symtom från mage/tarm

(t.ex. kräkning, diarré…)

Luftvägssymtom

(t.ex. rosslighet…)

Allmänna symtom

(t.ex. hämmad tillväxt, otröstlig gråt…)

Kostbehandlingar vid komjölksproteinallergi


Nestlé Health Science sortiment av kostbehandlingar är skräddarsydda för spädbarn och småbarn med mjölkallergi och andra födoämnesallergier eller intoleranser. Detta kompletta sortiment har utformats speciellt för att hjälpa att hantera mjölkallergi tidigt med rätt produkt från första början.

REFERENSER

  1. 1177 Vårdguiden (2020) Komjölksallergi. Available at: www.1177.se/sjukdomar--besvar/allergier och-overkanslighet/komjolksallergi/

VIKTIG INFORMATION:

Mammor ska uppmuntras att fortsätta amma sitt spädbarn även om det har komjölksproteinallergi. Detta kräver ofta rådgivning av dietist för att mamman helt ska kunna utesluta komjölksprodukter ur sin egna kost. Om ett beslut tas att använda specialnäring som spädbarnets kostbehandling är det viktigt att instruktionerna på produktens etikett efterföljs. Okokt vatten, osteriliserade flaskor eller felaktig spädning kan leda till att barnet blir sjukt. Felaktig förvaring, hantering, tillredning och matning kan så småningom leda till negativa effekter på spädbarnets hälsa. Livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) som har utvecklats för att tillgodose spädbarns näringsbehov ska användas under medicinsk övervakning.