Modulen®IBD

banner
Personer som lever med inflammerad tarm kan ha svårt att ta upp tillräckligt med näring från maten. Därför är näring och kost mycket viktigt vid exempelvis Crohn’s sjukdom.

Modulen IBD är ett näringsmässigt komplett kosttillägg i pulverform för kostbehandling vid Crohn’s sjukdom. Modulen IBD bidrar till uppbyggnad av skadad tarm och kan med fördel användas som enda näringskälla vid Crohn’s sjukdom. Lämplig från 5 års ålder.


Studier har visat att Modulen IBD kan vara mer effektivt än kortisonbehandling hos barn med aktiv Crohn’s sjukdom. Hos vuxna har man kunnat visa en klinisk förbättring hos 69 %.*


*Triantafillidis A, et al. Gastroent 2006, Borelli O, et al. Clin Gastro 2006.Upptäck vårt sortiment