Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content
Forskning Liv

Vår expertis

Rätt nutrition kan förändra livet. Vi har bred och djup kompetens inom nutrition och allt vi gör baseras på forskning.

Överallt ser vi möjligheter att förbättra hälsan genom nutrition. Vår kompetens inom nutrition för en aktiv livsstil - med vitaminer, mineraler, kosttillskott samt medicinsk nutrition – bygger på forskning och täcker alla hälsoaspekter.

Vi ger konsumenter och sjukvårdspersonal ett nytt sätt att se på hanteringen av hälsa. Vi använder vårt omfattande nätverk inom forskning och utveckling för att utforska möjligheterna med nutrition med fokus på bland annat födoämnesallergier, metabolisk hälsa, mag- och tarmhälsa, friskt åldrande och akutvård för vuxna. Det breda spektrum av lösningar vi erbjuder för livets alla skeden har en gemensam nämnare: forskningsbaserade produkter som hjälper människor till en så god hälsa som möjligt.

Oavsett om du bara vill boosta din redan goda hälsa, eller helt enkelt måste förbättra den, hittar du vad du behöver i vårt produktsortiment för en aktiv livsstil. Vi erbjuder alla möjligheter för den som vill förbättra sitt i grunden hälsosamma liv med kosttillskott. Att leva sunt är mer än en trend. Det handlar om en livsstil, och vi följer dig varje steg på vägen. Våra varumärken finns över hela världen, både för "vardagsmänniskan" som behöver komplettera sitt näringsintag till idrottaren som ligger i hårdträning. Det finns dessutom tillfällen i livet när vi behöver mer nutritionsstöd än annars. Det näringsstödet kan vi erbjuda den som har särskilda nutritionsbehov på grund av undernäring, matsmältningsproblem och annat. Våra produkter bygger på forskning och är utvecklade för särskilda behov.

Varumärken för en aktiv livsstil

Rätt nutrition kan förändra livet – det är grunden för vårt produktsortiment för medicinsk nutrition. Våra produkter hjälper till att bevara eller förbättra hälsan vid olika sjukdomar och tillstånd, bland annat hos barn som har födoämnesallergier eller behöver sondmatas, patienter i intensivvården och patienter med Crohns sjukdom, för att bara nämna några exempel. För att förbättra våra produkter och ta fram nya innovationer samarbetar våra team med forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och nätverk. De bästa resultaten bygger på den bästa forskningen och vårt engagemang sviktar aldrig.