ThickenUp®

ThickenUP

Dysfagi är när du har svårigheter att tugga eller svälja fast föda eller vätska. Upp till 9 % av normalbefolkningen lider av dysfagi och upp till 75 % av alla personer med dysfagi saknar diagnos och är obehandlade. Dysfagi orsakas ofta av sjukdomar eller skador på nervsystemet och kan i längden leda till allvarliga hälsokomplikationer som undernäring, uttorkning, viktminskning och luftvägsinfektioner. Att förtjocka mat och dryck till önskad konsistens underlättar inte bara sväljningen utan säkerställer även närings- och vätskebehovet. Här kan du läsa mer om dysfagi.


Produktsortimentet består av ThickenUp® och ThickenUp® Clear – två välbeprövade och omtyckta förtjockningsmedel som är säkra och bra val till patienter med sväljsvårigheter. ThickenUp® är ett stärkelsebaserat förtjockningsmedel som med fördel används vid matlagning. ThickenUp® Clear är ett klart och amylasresistent förtjockningsmedel som varken påverkar smak, lukt eller färg.

ThickenUp® produkterna klassificeras som livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk övervakning. Avsedda för kostbehandling av patienter med dysfagi.


Upptäck vårt sortiment