ThickenUp®

ThickenUP

Förtjockningsmedel till mat och dryck för personer med sväljsvårigheter (dysfagi)

Dysfagi innebär svårigheter att tugga och/eller att svälja fast föda eller vätska. Tugg- och sväljsvårigheter ökar med stigande ålder och samsjuklighet. Upp till 75 procent av personer med dysfagi saknar diagnos och är obehandlade.1

Dysfagi orsakas ofta av sjukdomar eller skador på nervsystemet och kan i längden leda till allvarliga hälsokomplikationer som undernäring, uttorkning, viktminskning eller luftvägsinfektioner. Med förtjockningsmedel kan mat och dryck anpassas till önskad konsistens, vilket både underlättar en säker sväljning och ökar chansen att uppnå önskat närings- och vätskebehov.

ThickenUp® förtjockningsmedel är ämnat för att hjälpa dig med tugg- och sväljsvårigheter som har behov av att få förtjockad mat och dryck. Våra förtjockningsmedel finns i två olika varianter - ThickenUp® och ThickenUp® Clear. Båda varianterna är väl beprövade och omtyckta förtjockningsmedel till personer med dysfagi. Förtjockningsnivå bör rekommenderas av logoped eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

ThickenUp® är ett stärkelsebaserat förtjockningsmedel med neutral smak, som med fördel används vid matlagning. Med ThickenUp® har vi lång erfarenhet av användning i storkök.

ThickenUp® Clear är ett förtjockningsmedel som varken påverkar smak, lukt eller färg. Det är amylasresistent vilket innebär att nedbrytning av maten inte påbörjas av salivens enzymer i munnen utan bibehåller samma konsistens genom hela sväljningen. ThickenUp® Clear rekommenderas till både matlagning och dryck.

Läs mer om våra förtjockningsmedel genom att klicka på respektive produkt nedan.

1. World Gastroenterology Organisation. Global Guidelines, 2014


Upptäck vårt sortiment