ThickenUp®

ThickenUp

Dysfagi är när du har svårigheter att tugga eller svälja fast föda eller vätska. Sväljsvårigheter kan uppkomma vid alla åldrar men är mer vanligt hos äldre. Visste du t.ex. att upp till 9 % av normalbefolkningen lider av dysfagi och att upp till 75 % av alla personer med dysfagi saknar diagnos och är obehandlade? Dysfagi orsakas ofta av sjukdomar eller skador på nervsystemet. Svårigheter att svälja leder ofta till att måltiden blir smärtsam, stressig och mindre njutbar. Dysfagi kan i längden leda till allvarliga hälsokomplikationer som undernäring, uttorkning, viktminskning och luftvägsinfektioner. Att förtjocka mat och dryck till önskad konsistens underlättar inte bara sväljningen utan säkerställer även närings- och vätskebehovet. Här kan du läsa mer om dysfagi.


Upptäck vårt sortiment