Webinars 2023

Här kan du som hälso- och sjukvårdspersonal läsa mer om våra inplanerade webinar för 2023 och anmäla dig till de webinar du önskar delta i.

Välkommen!

Uppföljning av tillväxt och nutrition hos för tidigt födda barn

Föreläsning och praktiska råd om det för tidigt födda barnets tillväxt och nutritionsbehov riktat till sjuksköterskor inom BHV. Vi kommer bland annat att diskutera kring förväntad tillväxt, vanliga nutritionsproblem och introduktion av fast föda. 

Föreläsare: Sofia Söderquist Kruth - dietist på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och doktorand på Karolinska Institutet. Jobbar kliniskt på neonatalavdelning samt forskar inom neonatal nutrition. 
Lina Skoog - dietist på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Jobbar kliniskt med nutritionsuppföljning av för tidigt födda barn inom öppenvård. 

Målgrupp: BVC

Måndag den 6/2kl. 13:45-15:30

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code

Uppföljning av tillväxt och nutrition hos för tidigt födda barn

Föreläsning och praktiska råd om det för tidigt födda barnets tillväxt och nutritionsbehov riktat till sjuksköterskor inom BHV. Vi kommer bland annat att diskutera kring förväntad tillväxt, vanliga nutritionsproblem och introduktion av fast föda. 

Föreläsare: Sofia Söderquist Kruth - dietist på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och doktorand på Karolinska Institutet. Jobbar kliniskt på neonatalavdelning samt forskar inom neonatal nutrition. 
Lina Skoog - dietist på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Jobbar kliniskt med nutritionsuppföljning av för tidigt födda barn inom öppenvård. 

Tisdag 12/9kl. 13:45-15:30

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code