Webinars 2023

Här kan du som hälso- och sjukvårdspersonal läsa mer om våra inplanerade webinar för 2023 och anmäla dig till de webinar du önskar delta i.

Välkommen!

Amning och dess påverkansfaktorer

Att underlätta amning genom att se de svårigheter som kan finnas och som kan påverka om och hur länge barnet ammas. Det finns en rad olika faktorer som kan påverka amningen. Hälso- och sjukvårdsstrateg Gerd Almquist -Tangen kommer guida oss genom olika påverkansfaktorer och om hur vi kan stötta och hjälpa.

Föreläsare: Gerd Almquist Tangen är barn- och distriktssjuksköterska och med.dr och sakkunnig inom barns hälsa, nutrition och tillväxt.
Gerd ingår i forskargruppen i Tillväxtprojekten i Halland och arbetar också som Hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Halland

Målgrupp: Målgruppen är BVC men alla är välkomna.

Onsdag den 19/4 kl 13:45-15:30

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code

ThickenUp® Clear-workshop

Ett webinar med fokus på dysfagi där vi tillsammans laborerar med ThickenUp® Clear i olika drycker. Vi kommer även demonstrera hur man gelépreparerar olika livsmedel med ThickenUp®. Ni kommer också bjudas på en kortare inspirationsföreläsning av Anna Philipsson från BrandEye Sales & Partners.

Föreläsare: Anna Philipsson arbetar på BrandEye Sales & Partners och är specialist på konsistensanpassad kost. Produktspecialister från Nestlé Health Science kommer presentera och demonstrera produkterna.

Målgrupp: Personal som kommer i kontakt med dysfagi.

Onsdag 31/5 kl. 12:00-13:00

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code

Uppföljning av tillväxt och nutrition hos för tidigt födda barn

Föreläsning och praktiska råd om det för tidigt födda barnets tillväxt och nutritionsbehov riktat till sjuksköterskor inom BHV. Vi kommer bland annat att diskutera kring förväntad tillväxt, vanliga nutritionsproblem och introduktion av fast föda. 

Föreläsare: Sofia Söderquist Kruth - dietist på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och doktorand på Karolinska Institutet. Jobbar kliniskt på neonatalavdelning samt forskar inom neonatal nutrition. 
Lina Skoog - dietist på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Jobbar kliniskt med nutritionsuppföljning av för tidigt födda barn inom öppenvård. 

Målgrupp: BVC

Måndag den 6/2kl. 13:45-15:30

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code

Behandling av ätsvårigheter hos barn

Logoped Jenny Harlid och dietist Camilla Cameron kommer att ha en genomgång av diagnosen Pediatric Feeding Disorder samt prata om utredning och behandling vid ätsvårigheter hos barn.

Föreläsare:Logoped Jenny Harlid och dietist Camilla Cameron arbetar tillsammans i ett Barnnutritionsteam på Södra Älvsborgs sjukhus.

Fredag den 9/6 kl. 14:00-15:30

Behandling av ätsvårigheter hos barn

Logoped Jenny Harlid och dietist Camilla Cameron kommer att ha en genomgång av diagnosen Pediatric Feeding Disorder samt prata om utredning och behandling vid ätsvårigheter hos barn.

Föreläsare:Logoped Jenny Harlid och dietist Camilla Cameron arbetar tillsammans i ett Barnnutritionsteam på Södra Älvsborgs sjukhus.

Tisdag den 10/10 kl. 14:00-15:30

Uppföljning av tillväxt och nutrition hos för tidigt födda barn

Föreläsning och praktiska råd om det för tidigt födda barnets tillväxt och nutritionsbehov riktat till sjuksköterskor inom BHV. Vi kommer bland annat att diskutera kring förväntad tillväxt, vanliga nutritionsproblem och introduktion av fast föda. 

Föreläsare: Sofia Söderquist Kruth - dietist på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och doktorand på Karolinska Institutet. Jobbar kliniskt på neonatalavdelning samt forskar inom neonatal nutrition. 
Lina Skoog - dietist på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Jobbar kliniskt med nutritionsuppföljning av för tidigt födda barn inom öppenvård. 


Tisdag 12/9kl. 13:45-15:30

Anmälan:

Anmäl dig här! QR code