Webinars

Här kan du som hälso- och sjukvårdspersonal läsa mer om våra inplanerade webinar och anmäla dig till de webinar du önskar delta i.

Välkommen!

ESPGHAN Highlights Webinar

The ESPGHAN 56th annual meeting will take place in Milan, from May 15th to 18th. Join us for a webinar June 17th, where we will present the highlights from our symposia and other key lectures from the congress.

During the webinar, we will show highlights from the Nestlé Nutrition Institute's symposia, covering some of the following topics:

Feeding Children with Gastrointestinal Impairment

  • Nutritional Management of Patients with Gastrointestinal Impairment: Considerations on Choice of Enteral Feed & Importance of Fibers
  • Effective Approaches to Improve Tolerance to Feed in Children with Gastrointestinal Impairment

Navigating the Cow's Milk Allergy Journey: From Diagnosis to Nutritional Optimization

  • Distinguishing between Functional Gastrointestinal Disorders and CMA in Clinical Practice
  • Timing and Strategies for Success in Cow's Milk Reintroduction

This webinar is directed at dietitians, nurses and doctors in Denmark, Finland, Norway and Sweden17th June 2024 kl 12.00 - 13.00 CET

Nytt vårdprogram för obesitas – fokus på bemötande och behandling samt betydelsen av tarmflora och prebiotika i tidig barndom

Barnläkare och professor Jovanna Dahlgren kommer presentera det nya vårdprogrammet för Obesitas samt prata om evidens och betydelsen av en god tarmflora för att förbygga övervikt.

Föreläsare: Jovanna Dahlgren är professor i pediatrisk endokrinologi med inriktning på tillväxt. Hon är sammankallande för regionalt processteam för barnobesitas och har varit delaktig i framtagandet av vårdprogram och suttit i expertgruppen för Socialstyrelsens rekommendationer kring obesitas.

Hon är också barnläkare på Endokrinverksamheten vid Drottning Silvias barnsjukhus.


3 september 2024 kl 13.45 – 15.30

"Ätsvärigheter vid neuropsykiatriska funktionsvariationer, mer vanligt än ovanligt"

Minst 50% av barn och ungdomar med ADHD och autism har någon gång under uppväxten svårt att äta på grund av sensorisk känslighet för matens utseende, lukt, smak och konsistens. Även matmiljö och ADHD-mediciner kan påverka om det går bra eller dåligt att äta. Vid ätstörningen ARFID (Avoidant Restrictive Food IntakeDisorder) kan även rädslor för att sätta mat i halsen, kräkas eller drabbas av matförgiftning bidra till ett selektivt och restriktivt ätmönster.


Föreläsare: Lolita Mörk, dietist vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken pa Universitetssjukhuset i Linköping. Lolita arbetar med nutritionsbehandling till barn och ungdomr med ADHD, autism, ARFID och depression.


1 oktober 2024 kl 13.45 – 15.30