Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Nestlé Health Science är banbrytande inom ett nytt område
NÄR NUTRITION BLIR TERAPI

Hur kan vi

PÅVERKA VÅR HÄLSA?

FORSKNING & INNOVATION

Klinisk nutrition kan många gånger påverka hälsan, både preventivt och som en del av den medicinska behandlingen. Nestlé Health Science lägger ner stora resurser på forskning för att driva utvecklingen framåt; från pediatrik till geriatrik och inom områden som hjärnans hälsa, mag-tarm-sjukdomar och andra innovativa näringsterapier.

Läs mer
NUTRITION

Vår kosts betydelse går in i en ny fas av upptäckter och innovationer som förändrar hur vi tar hand om vår hälsa, och nutritionsterapier blir en allt viktigare del av vårdarbetet.

Läs mer
Vi erbjuder nutritionsterapi för
Nestlé Institute of Health Sciences:
FRÅN GENETIK TILL DIET & LIVSSTIL FORSKNING

Nestlé Institute of Health Sciences har ett uppdrag: att utveckla vetenskapliga metoder för att förbättra hälsa genom kost. Genom vårt vetenskapliga forskningcenter får Nestlé Health Science tillgång till den mest avancerade informationen och processer inom nutrition och diagnostikvetenskap. Vi tror starkt på att den mat vi konsumerar dagligen är den största enskilda faktorn som påverkar vår hälsa.

UPPTÄCK