Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Region Blekinge

Här kan du se listan över de upphandlade produkterna i din region, Blekinge.

Produkter på avtal

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Femklövern

Här kan du se listan över de upphandlade produkterna i din region, Femklövern.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Gävleborgs kommuner

Här kan du se listan över de upphandlade produkterna i din region, Gävleborgs kommuner.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Gävle kommun

Här kan du se listan över de upphandlade produkterna i din region, Gävle kommun.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Halland

Här kan du se listan över de upphandlade produkterna i din region, Halland.

Produkter på avtal

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Jämtland

Här kan du se listan över de upphandlade produkterna i din region, Jämtland.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Jönköping

Här kan du se listan över de upphandlade produkterna i din region, Region Jönköping.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Kalmar

Här kan du se listan över de upphandlade produkterna i din region, Region Kalmar.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Kronoberg

Grossistavtal, produkter beställs via OneMed f o m 2021-11-01. Vänligen se deras hemsida.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Norrbotten

Grossistavtal, produkter beställs via Mediq f o m 2024-05-01.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Skåne

Grossistavtal, produkter beställs via Mediq f o m 2022-06-01.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Stockholm / Gotland

Här kan du se listan över de upphandlade produkterna i din region, Stockholm.

Produkter på avtal

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Värmland

Grossistavtal, produkter beställs via OneMed f o m 2023-12-01.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Västerbotten

Här kan du se listan över de upphandlade produkterna i din region, Västerbotten.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Västernorrland

Grossistavtal, produkter beställs via Mediq f o m 2023-11-01.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Västra Götaland

Här kan du se listan över de upphandlade produkterna i din region, Västra Götaland.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist

Region Östergötland

Här kan du se listan över de upphandlade produkterna i din region, Östergötland.

Har du frågor om våra produkter är du välkommen att kontakta din lokala produktspecialist