SimpLink™

Upptäck det nya genombrottet inom bolusmatning


simplink
SimpLink™ – systemet kommer i en flaska på 250 ml med en kork som gör det möjligt att direkt ansluta flaskan till matningsslangen. På så sätt kan man direkt leverera en bolusdos utan behov av spruta eller andra tillbehör – bara skaka flaskan, tillslut den till matningsslangen, vänd flaskan upp och ner och tryck på den för att tillföra sondnäringen.

Genom att byta till SimpLink™ kan risken for spill, kontaminering och svinn minskas i jämförelse med nuvarande tekniker för bolusmatning. Att använda SimpLink™ – systemet kan också ge en större frihet för patienter och vårdnadshavare – detta då den kan vara möjlig att administrera av patienten själv, även utanför hemmet.
 


Upptäck vårt sortiment