SimpLink™

simplink

Upptäck det nya genombrottet inom bolusmatning

SimpLink™ – systemet kommer i en flaska på 250 ml med en kork som gör det möjligt att direkt ansluta flaskan till matningsslangen. På så sätt kan man direkt leverera en bolusdos utan behov av spruta eller andra tillbehör – bara skaka flaskan, tillslut den till matningsslangen, vänd flaskan upp och ner och tryck på den för att tillföra sondnäringen.

Genom att byta till SimpLink™ kan risken for spill, kontaminering och svinn minskas i jämförelse med nuvarande tekniker för bolusmatning. Att använda SimpLink™ – systemet kan också ge en större frihet för patienter och vårdnadshavare – detta då den kan vara möjlig att administrera av patienten själv, även utanför hemmet.
 
De sondnäringar som finns tillgängliga med SimpLinkTM är Isosource® Mix, Isosource® Protein Fiber, Isosource® Junior Mix och Peptamen® Junior Advance.

SimpLink™ produktprov

Här kan du betälla produktprov på våra sondnäringar i bolusdos med SimpLink™-kork.​

Läs mer

Upptäck vårt sortiment