Resource®

När aptiten och vikten sviktar


Resource ALT
Resource® är en omfattande serie av vetenskapligt framtagna produkter avsedda att ge näring och energi till patienter med malnutrition eller vid risk för malnutrition.

Produktsortimentet består av produkter med olika innehåll av energi, protein, fiber och mikronutrienter för att förbättra energi- och näringsintaget hos patienter med olika behov. Resource® erbjuder också sjukdomsspecifika lösningar för patienter med diabetes eller för återhämtning efter fall med risk för fraktur. Energimoduler hjälper för att kompensera för specifika brister i intag av exempelvis protein och kolhydrater.

Resource® produkter finns i flera olika smaker och konsistener för för att passa patienters olika smakpreferenser.
Resource® produkter är klassificerade som livsmedel för speciella medicinska ändamål och används på inrådan av läkare eller dietist

Upptäck vårt sortiment