Oral Impact®

Oral Impact ALT
När du ska genomgå en större operation kan det finnas en ökad risk för infektioner och komplikation. Europeiska riktlinjer rekommenderar preoperativ nutrition.Våra perioperativa produkter