Oral Impact®

banner

När du ska genomgå en större operation kan det finnas en ökad risk för infektioner och komplikation. Europeiska riktlinjer rekommenderar preoperativ nutrition.
Våra perioperativa produkter