Althéra®

Skräddarsydda produkter för små magar

VIKTIG INFORMATION: Mammor till spädbarn med komjölksproteinallergi ska i första hand fortsätta amma och utesluta mjölkprodukter ur sin egen kost. Detta kräver ofta rådgivning av dietist för att säkerställa kostbehandlingen. Om ett beslut tas att använda specialnäring som spädbarnets kostbehandling, är det viktigt att ge korrekta tillredningsinstruktioner om att använda kokt vatten, steriliserade flaskor och rätt spädningsgrad för att undvika felbehandling. Specialnäring bör ordineras av läkare eller dietist.