Alfamino® från Nestlé Health Science

Alfamino®

För kostbehandling av svår komjölksproteinallergi

SÅ TILLREDS ALFAMINO®
DOSERING
INGREDIENSER
NÄRINGSSAMMANSÄTTNING
FÖRVARING
ANVÄNDNING
VIKTIG INFORMATION

VILKA SYMTOM SKA MAN HÅLLA UTKIK EFTER?

Symtomen vid mjölkallergi delas ofta in i fyra områden. Många barn med mjölkallergi har flera symtom, oftast från mer än ett symtomområde.1 Allvarligare symtom kan vara andningssvårigheter, otillräcklig viktuppgång och/eller svårare mag-tarmsymtom. Alfamino® ger effektiv lindring vid milda till allvarliga symtom och främjar en normal tillväxt.

Hudsymtom

(t.ex. eksem, nässelutslag…)

Mag-tarmsymtom

(t.ex. kräkning, diarré…)

Luftvägssymtom

(t.ex. rosslighet…)

Allmänna symtom

(t.ex. hämmad tillväxt, otröstlig gråt…)

Alfamino® är laktosfri, har en låg osmolaritet (partikeltäthet) och innehåller strukturerade fetter. Dessutom kommer 24 % av det totala fettet från MCT-fett. Denna unika sammansättning är utvecklad för att underlätta upptag av fett, kalcium och andra näringsämnen i tarmen.

Kostbehandlingar vid komjölksproteinallergi


Nestlé Health Sciences sortiment av kostbehandlingar är skräddarsydda för spädbarn och små barn med mjölkallergi och andra födoämnesallergier eller intoleranser. Detta kompletta sortiment har utformats speciellt för att hjälpa att hantera mjölkallergi tidigt med rätt produkt från första början.

REFERENSER

  1. 1177 Vårdguiden (2020) Komjölksallergi. Available at: www.1177.se/sjukdomar--besvar/allergier och-overkanslighet/komjolksallergi/

VIKTIG INFORMATION:

Mammor ska uppmuntras att fortsätta amma sitt spädbarn även om det har komjölksproteinallergi. Detta kräver ofta rådgivning av dietist för att mamman helt ska kunna utesluta komjölksprodukter ur sin egna kost. Om ett beslut tas att använda specialnäring som spädbarnets kostbehandling är det viktigt att instruktionerna på produktens etikett efterföljs. Okokt vatten, osteriliserade flaskor eller felaktig spädning kan leda till att barnet blir sjukt. Felaktig förvaring, hantering, tillredning och matning kan så småningom leda till negativa effekter på spädbarnets hälsa. Livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) som har utvecklats för att tillgodose spädbarns näringsbehov ska användas under medicinsk övervakning.