Compat Ella® Pump

Som vårdpersonal kan du beställa produkter snabbt & smidigt i vår webbshopp.​ ​

Inget konto än? Kontakta vår kundsupport på CustomerService@se.nestle.com eller ring 020-32 35 00.

 • Noggrannhet för tillförseln: +/-5%.*
 • AAFF: Auto-Anti-Free-Flow (baserat på aggregatet).
 • Knappsats: Ergonomisk U-formad knappsats med lättolkade symboler.
 • Skärm: Färgskärm som visar pumpstatus tydligt.
 • Driftspråk: svenska, engelska, danska, finska, franska, italienska, nederländska, norska, polska, portugisiska, slovakiska, spanska, tjeckiska och tyska. Väljs av användaren.
 • Kontinuerligt driftsläge: Kontinuerlig nutritionstillförsel. Med eller utan gräns för total volym.
 • Flödeshastighet: 1–600 ml/timme i steg om 1 ml.
 • Mängd volym: 1–4000 ml/timme i steg om 1 ml
 • Larm: Luft i slangen, separat uppströms/nedströms blockering av flödet, dörren öppen, ingen kassett, slut på dos, inaktivitetspaus, batteri.
 • Mängd given volym: Tillförd volym för det pågående nutritionsprogrammet. Kan nollställas av användaren.
 • Ackumulerad volym: Total tillförd volym sedan denna parameter senast nollställdes av användaren.
 • 30 dagars volymhistorik: Total tillförd volym för varje 24-timmarsperiod under de senaste 30 dagarna.
 • Inställningar: Larmnivå, bakgrundsljusets intensitet och varaktighet, larm när nutritionsbehandlingen är klar, knappsatslås (på/av).
 • Påfyllning: Autopåfyllning med en knapptryckning (17 ml) eller manuellt.

*Närmare uppgifter finns i bruksanvisningen för Compat Ella® eller kan fås på begäran.

 • Intervalläge: Tillförsel av angivna bolusmängder i ml med fördefinierade intervall. Bolus mellan 1 ml och 2000 ml. Intervallerna kan ställas in på mellan 15 minuter och 12 timmar. Med eller utan gräns för total mängd volym.
 • Låst intervalläge: Intervalläget är inte tillgängligt för användaren.
 • Terapilås: Låser alla parametrar för det aktuella nutritionsprogrammet så att användaren inte kan ändra dem.
 • Sköterskelarm: Skickar ett larm till systemet för sköterskeanrop. Den fysiska kopplingen sker med en specialkabel som finns som tillbehör.
 • Hanteringssystem för patientdata (PDMS, Patient Data Management System): Compat Ella® kan anslutas till vissa PDMS-system som är vanliga på intensivvårdsavdelningar för att göra det möjligt med automatisk övervakning av nutritionstillförseln till enskilda patienter. Den fysiska kopplingen sker med en speciell seriell kabel. Speciella drivrutiner för programvaran finns för varje system.*
 • Datum: Datum och klockslag kan ställas in av användaren

*Ytterligare information finns i bruksanvisningen till Compat Ella® eller kan erhållas på begäran.
 

 • Pumpens vikt: 499 g.
 • Batteri: Litiumjon. Klarar 24 timmars drift med 125 ml/timme med vatten. 6 timmars laddningstid.
 • Pumpens mått: L: 140 mm x B: 140 mm x H: 62 mm.
 • Pumpsatsens förpackning: Individuellt förpackad i en kartong.
 • Förvaring: Förvaras i rumstemperatur. Skyddas från direkt solljus och fukt.
 • Produktklassificering: Klass IIa.
 • Kapslingsklass: IP25.
 • CE-märkning: Följer EU-direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG. En CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat anmält organ: TÜV Rheinland (CE0197).
 • Miljöavtryck: Gröna Punkten-symbolen visar att Nestlé Health Science tar sitt tillverkaransvar och bidrar till finansieringen av återvinningen.
 • Compat Ella® Bordsställ
 • Compat Ella® Ryggsäck
 • Compat Ella® Universal Set
 • Compat Ella® Spike Set
 • Compat Ella® Dual Spike Set

Kundservice 020-32 35 00

medicaldevices@se.nestle.com

COMPAT​® ELLA SNABBSTARTVIDEO


LÄR KÄNNA COMPAT​® ELLA

compat-ella-banner


Upptäck vårt sortiment