Tävlingsvillkor Resorb

1. ARRANGÖR 

Nestlé Health Science, Box 6026, 102 31 Stockholm, www.nestlehealthscience.se är arrangör och ansvarig för denna kampanj. 

 

2. VEM KAN DELTA 

2.1. Deltagare måste vara minst 18 år dagen då de deltar i tävlingen. Minderåriga är automatiskt uteslutna ur kampanjen och arrangören reserverar sig rättigheter att ta tillbaka ett pris eller neka vinnaren utan kompensation.  

2.2. Deltagare måste vara bosatta i Sverige. 

2.3. Anställda hos arrangören eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen. Även personer som är professionellt anknutna till tävlingen får heller inte delta i tävlingen.  

 

3. HUR DELTAR MAN  

3.1. Det är möjligt att delta i tävlingen från 9 maj - 16 maj.

Du deltar i tävlingen genom att:
- Följ @resorb_sverige på Instagram
- Gilla och spara inlägget
- Tagga en kompis
 


3.2. Endast ett bidrag per person är tillåtet. Om det kommer flera bidrag från eller i uppdrag av samma deltagare, kommer samtliga bidrag från deltagaren att diskvalificeras. Bidrag från agenter, tredje part, organiserade grupper eller automatiskt genererade av dator är inte accepterade.  

3.3. Bidrag som är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt eller bidrag som uppmanar brott kommer automatiskt att bli diskvalificerade.  

 

4. PRISER 

4.1. 2 st vinner 5 förpackningar Resorb

4.2. Värdet av förstapriset är ca 375 SEK.

4.3. Priset är det som beskrivs i dessa villkor. Priset kan inte bytas mot kontanter eller andra alternativ. Andra personliga omkostnader, så som skatt ansvaras av vinnaren. 

4.4. Priserna är beroende av tillgänglighet och arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ersätta priser av lika eller större värde. 

 

5. VINNARE 

5.1. När tävlingen avslutas, kommer 2 st vinnare bli kontaktade av Resorb. 

5.2. Alla beslut tagna av arrangören är slutgiltiga, bindande och kan inte överklagas.  

5.3. Namnen på vinnarna kommer att bli publicerade på Instagram på torsdagen 16/5 2024. Arrangören kommer kontakta vinnarna via chatten i Instagram.

5.4. Om en utvald vinnare inte kan bli kontaktad av någon anledning, eller varken kan eller vill motta priset, kommer en alternativ vinnare att bli utsedd av arrangören och bli erbjuden priset. Detta kan arrangören göra utan ansvar för den första vinnaren. 

  

6. PERSONLIG INFORMATION 

6.1. Arrangören kan kräva att deltagarna anger personuppgifter som ett villkor för deltagande i tävlingen. Detta kan till exempel vara: fullständigt namn, fullständig adress, bostadsort e-postadress, telefonnummer och ålder. Annan information kan också krävas. 

6.2. Personuppgifter som lämnas in i samband med tävlingen kommer endast att användas för att administrera och genomföra tävlingen och kommer att raderas när tävlingen är avslutat och priset utdelat. Deltagaren kan när som helst kontakta arrangören för att kontrollera, begära en ändring eller radering av deras personuppgifter. 

6.3. Arrangören kan överföra deltagarens personuppgifter till tredje part, men endast av de skäl som nämnts i villkoren ovan. Kontaktuppgifter (telefonnummer och adress) behövs för att skicka hem vinsten till vinnaren.  

6.4. Genom att delta i tävlingen accepterar deltagaren insamlingen och behandling av personuppgifter i enlighet med vad som anges i dessa villkor. 

  

7. ALLMÄN INFORMATION 

7.1. Om någon aspekt av denna kampanj av någon anledning inte kan köras som planerat kan organisatören efter eget initiativ, avsluta, ändra eller avbryta kampanjen och även ogiltigförklara eventuellt drabbade bidrag (detta inkluderar, datavirus, nätverksfel, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller någon orsak som inte kan kontrolleras av arrangören eller som påverkar säkerheten, rättvisan, integriteten eller genomförandet av denna kampanj).  

7.2. Arrangören förbehåller sig rätten att korrigera eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen. 

7.3. Genom att delta I denna kampanj accepterar deltagarna (i) att de är bundna av dessa villkor, inklusive alla deltagarkrav och (ii) accepterar att vara bundna av arrangörens beslut som är bindande i frågor som rör kampanjen. Om man inte följer dessa villkor kan det leda till diskvalificering 

7.4. Ingen garanti på priset lämnas av arrangören.  

7.5. Arrangören är inte ansvarig för förlust eller skada som drabbats av någon deltagare eller vinnare (inklusive indirekta skador eller följdskador), eller för personskada som drabbats eller uppstått som en följd av att delta i denna kampanj eller för att ta emot priset förutom något ansvar som inte kan uteslutas genom lagstiftning.  

7.6. Genom att lämna in ett bidrag ger deltagaren tillåtelse till organisatören och dess medlemsförbund rätten att fritt, obegränsad i tiden och utan rätt till ersättning för deltagaren använda bidraget i marknadsföringskampanjer och av andra kommersiella skäl.