Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.
Failure to thrive

NÄRING SOM FRÄMJAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING

Failure to thrive

Diagnosen Failure to thrive (hämmad tillväxt) får barn när deras vikt eller graden av viktökning är betydligt lägre än genomsnittet för barn i deras ålder. (1, 2)


Många barn börjar följa tillväxtkurvan så småningom och når sin normala tillväxtpotential utan hjälp. (3) Andra med diagnosen Failure to thrive, behöver hjälp. Diagnosen är vanlig, med en prevalens på en till fem procent av de barn som hamnar på sjukhus när de är yngre än två år. (4)


Failure to thrive orsakas av malabsorption, malnutrition eller undernäring som kan vara konsekvenser av ett brett spektrum av olika sjukdomar och tillstånd. Det kan till exempel röra sig om kromosomavvikelser, neurologiska problem, infektioner eller matsmältningsproblem, men även miljöfaktorer som dåliga matvanor. (1-5)


Att främja den fysiska och mentala utvecklingen

Att hantera bristen på näring är lika viktigt som att behandla det underliggande problemet i sig. Med rätt näring så tidigt som möjligt kan man förhindra påverkan på både den fysiska och mentala utvecklingen. Ett högt kaloriintag rekommenderas och hos spädbarn kan detta nås genom frekvent amning eller specialersättningar. (2,6)


På Nestlé Health Science jobbar vi aktivt med att utveckla nutritionsbehandlingar för att tillgodose behoven hos små barn för att förbättra deras livskvalitet under uppväxten.


  1. http://www.hopkinschildrens.org/Failure-to-Thrive.aspx
  2. http://www.aafp.org/afp/2003/0901/p879.html
  3. http://kidshealth.org/parent/medical/endocrine/failure_thrive.html
  4. http://ije.oxfordjournals.org/content/33/4/847.full
  5. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000991.htm
  6. http://www.babycentre.co.uk/a1621/failure-to-thrive