Gastrointestinal problematik

Gastrointestinala besvär är ett vitt begrepp som kan innefatta allt från reflux till förstoppning. I många fall kan nutritionsbehandling spela en viktig roll för barnets allmänna tillstånd och livskvalitet. (1,2)


Gastrointestinala besvär hos barn kan ha flera orsaker och kan påverka hela mag-tarmkanalen. (3) Några exempel är gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), akut och kronisk diarré, förstoppning, komjölksprotein- eller sojaprotein-allergi/intolerans.


Ibland räcker det med nutritionsbehandling

När ett barn lider av gastrointestinala besvär kan nutritionsbehandling ofta minska symtomen, även vid besvärliga tillstånd som till exempel GERD.(1,3,4)


Rätt näring har många fördelar

Ett barn som lider av gastrointestinala besvär riskerar ofta att även drabbas av malabsorption och maldigestion. Det kan i sin tur leda till näringsbrist. (2) Därför är det alltid viktigt att komma till rätta med barnets näringsintag för att stödja en normal tillväxt och utveckling. Även vid intensivvård är ett bra näringsintag direkt kopplat till bättre återhämtning och kortare sjukhusvistelse.


Vi skräddarsyr behandlingar för alla typer av magar

På Nestlé Health Science har vi barnets bästa i fokus, oavsett typ av magbesvär. Därför strävar vi efter att utveckla skräddarsydda nutritionslösningar för barnets individuella behov.


  1. http://s3.gi.org/patients/gihealth/pdf/pediatric.pdf
  2. http://www.nestlenutrition-institute.org/News/Pages/Nutritional-management-of-children-with-gastrointestinal-Impairment%E2%80%93key-to-clinical-outcome.aspx
  3. http://www.theportlandhospital.com/children/specialties/gastroenterology/
  4. http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/ger-and-gerd-in-infants/Pages/facts.aspx

Läs mer
Stäng
Reflux drabbar över 50% av alla barn under de första 3 månaderna i livet. Symtomen kan ofta. Symptomen kan ofta minskas med förändringar av kosten.

Källa: 

http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/ger-and-gerd-in-infants/Pages/facts.aspx. December 2014.