Neurologiska problem


Det finns många olika neurologiska sjukdomar som kan påverka spädbarns och barns förmåga att äta vanlig kost. Därför är det en viktig del i behandlingen att se över barnens näringsintag.


För barn som lider av neurologiska problem behöver kosten ofta skräddarsys, eftersom många har svårt att äta. Vid till exempel cerebral pares är det viktigt att såväl mat, konsistens som hjälpmedel anpassas efter barnets behov.


Inom Nestlé Health Science jobbar vi aktivt med att utveckla nutritionsbehandlingar som kan hjälpa dessa barn att växa, utvecklas och må så bra som möjligt.