Karriär

BIDRA TILL NYA GENOMBROTT 
BIDRA TILL NYA GENOMBROTT 
Du kan vara med och bidra till positiva förändringar inom vården och för patienter och kunder över hela världen.
UTVECKLING SOM PÅVERKAR
UTVECKLING SOM PÅVERKAR
Hos oss är nya erfarenheter lika mycket värda som forskningen. Vi vet att nya idéer kan komma från från vemsomhelst och varsomhelst.
BIDRA TILL PATIENTER OCH KUNDERS LIVSKVALITET
BIDRA TILL PATIENTER OCH KUNDERS LIVSKVALITET
Var med och bidra till att deras grundläggande nutritionsbehov tillgodoses oavsett var de befinner sig.

Vi vill lyfta fram nutritionens roll för hälsan och skapa bättre förutsättningar för patienter och kunder. Därför jobbar vi ständigt för att ta fram innovativa och effektiva nutritionslösningar som kan påverka vår hälsa positivt.


Är du en av oss?

Är du nyfiken och vill bryta ny mark inom områden som;


  • hälsosamt åldrande
  • pediatrik
  • hjärnhälsa
  • födoämnesallergier
  • övervikt
  • eftervård av patienter som genomgått cancerbehandling eller kirurgiska ingrepp.

Vill du vara med och påverka hur läkare ser på dessa patienters nutritionsbehov och hur de kan sköta sin egen hälsa. Då är du en av oss!

career opportunities