DIAGNOS

DIAGNOSVERKTYGET V-VST


V-VST är en validerad metod för klinisk bedömning användbar för att identifiera kliniska symptom på orofaryngeal dysfagi. Försämrad läppförsegling, orala eller faryngeala rester av mat och/eller vätska i mun eller svalg och att patienten sväljer flera gånger per bolus anses vara kliniska tecken på nedsatt sväljförmåga; förändringar i röstkvalitet (inklusive våt röst), hosta eller minskad syremättnad ≥3% är tecken på minskad sväljsäkerhet.1


Testet, vilket tar 10 minuter att genomföra, startar med en säker viskositet (nektar) och en bolus av låg volym (5 ml). Vätskor av ökande volym (upp till 20 ml) och svårighet (nektar, följt av omodifierad vätska och pudding) ges sekventiellt. Detta görs samtidigt som man i vardera sväljning letar efter kliniska tecken på nedsatt effektivitet och säkerhet i sväljförmågan. I en studie, specifikt designad för att undersöka den diagnostiska noggrannheten av V-VST, visade sig testet vara en säker, snabb och noggrann klinisk metod. Testet har en sensitivitet och en specificitet för försämrad sväljsäkerhet på 88,2% respektive 64,7%.1


V-VST är användbart för att bestämma vilken volym och viskositet på vätskor patienten behöver för att svälja på ett säkert och effektivt sätt. Löpande användning av V-VST kan bidra till att övervaka framstegen hos patienten över tid, för att justera rekommendationen om volym och viskositet vid behov och/eller föreslå vidare test som t ex videofluoroskopi.

 

1. Rofes L et al. The volume viscosity swallow test for clinical screening of dysphagia and aspiration.Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 2012;72:33-42.

Studiesammanfattning

Förtjockningsmedlet ThickenUp Clear ökar sväljsäkerheten hos dysfagipatienter.

Ladda ner sammanfattningen eller skicka ett mail till customerservice@se.nestle.com och skriv studiesammanfatting i ämnesraden samt ange din adress så skickar vi den till dig.


PROTOKOLLET FÖR VOLUME-VISCOSITY SWALLOW TEST (V-VST)Om resultatet från V-VST visar på nedsatt sväljförmåga kan patientens näringstillstånd och hydrering vara nedsatt. Om testet visar på nedsatt sväljförmåga bör patienten inta bolus av den lägsta viskositet och högsta volym som han/hon kunde svälja under testet utan att visa några tecken på svårigheter att svälja.