TECKEN PÅ DYSFAGI

Identifiera tecken på dysfagi


I en studie som inkluderade patienter med dysfagi vilka vårdades i öppenvården (medelålder 65±16 år) såg man att EAT-10 uppvisar utmärkt intern överensstämmelse (internal consistency), test–retest-reliabilitet (test-retest reproducibility) och kriterievaliditet (criterion-based validity).1

 

Vidare forskning som inkluderar patienter från akut-, långtids- och primärvård visar att EAT-10 är användbart som ett självdiagnosticerande verktyg, lätt att förstå för majoriteten av patienterna (95,4%), är ett test som går snabbt att genomföra (genomsnittlig tid <4 minuter) och är kapabelt att skilja patienter med risk för dysfagi från patienter med normal sväljfunktion.2
 • Den totala poängen tillsammans med de individuella svaren från EAT-10 ger värdefull information för att skapa en personlig vårdplan.
 • EAT-10 är inget diagnostiskt redskap. EAT-10 är menat att vara ett verktyg för att screena för patienter som är i riskzonen så tidigt som möjligt, bedöma svårighetsgrad av symptom och för att utvärdera effektiviteten av den pågående behandlingen.
 • Om den totala poängen från EAT-10 indikerar potentiella problem med att svälja effektivt och/eller säkert, gå vidare för att bekräfta de kliniska symptomen på dysfagi med volume-viscosity swallow test (V-VST) eller någon annan validerad metod för klinisk bedömning och/eller använd instrumentella metoder som t ex videofluoroskopi.
 •   

   

  1. Belafsky PC, Mouadeb DA, Rees CJ, Pryor JC, Postma GN, Allen J, Leonard RJ. Validity and Reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). Annals of Otology Rhinology & Laryngology 2008;117(12):919-924.

  2. Burgos R et al.[Translation and validation of the Spanish version of the EAT-10 (Eating Assessment Tool-10) for the screening of dysphagia].Nutr Hosp. 2012 Nov-Dec;27(6):2048-54.

  Studiesammanfattning

  Förtjockningsmedlet ThickenUp Clear ökar sväljsäkerheten hos dysfagipatienter.

  Ladda ner sammanfattningen eller skicka ett mail till customerservice@se.nestle.com och skriv studiesammanfatting i ämnesraden samt ange din adress så skickar vi den till dig.