Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Tecken på dysfagi

Identifiera tecken på dysfagi

I en studie som inkluderade patienter med dysfagi vilka vårdades i öppenvården (medelålder 65±16 år) såg man att EAT-10 uppvisar utmärkt intern överensstämmelse (internal consistency), test–retest-reliabilitet (test-retest reproducibility) och kriterievaliditet (criterion-based validity).1

 

Vidare forskning som inkluderar patienter från akut-, långtids- och primärvård visar att EAT-10 är användbart som ett självdiagnosticerande verktyg, lätt att förstå för majoriteten av patienterna (95,4%), är ett test som går snabbt att genomföra (genomsnittlig tid <4 minuter) och är kapabelt att skilja patienter med risk för dysfagi från patienter med normal sväljfunktion.2

 

Ladda ner & börja använd EAT-10 nu

 

 • Den totala poängen tillsammans med de individuella svaren från EAT-10 ger värdefull information för att skapa en personlig vårdplan.
 • EAT-10 är inget diagnostiskt redskap. EAT-10 är menat att vara ett verktyg för att screena för patienter som är i riskzonen så tidigt som möjligt, bedöma svårighetsgrad av symptom och för att utvärdera effektiviteten av den pågående behandlingen.
 • Om den totala poängen från EAT-10 indikerar potentiella problem med att svälja effektivt och/eller säkert, gå vidare för att bekräfta de kliniska symptomen på dysfagi med volume-viscosity swallow test (V-VST) eller någon annan validerad metod för klinisk bedömning och/eller använd instrumentella metoder som t ex videofluoroskopi.
 •   

   

  1. Belafsky PC, Mouadeb DA, Rees CJ, Pryor JC, Postma GN, Allen J, Leonard RJ. Validity and Reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). Annals of Otology Rhinology & Laryngology 2008;117(12):919-924.

  2. Burgos R et al.[Translation and validation of the Spanish version of the EAT-10 (Eating Assessment Tool-10) for the screening of dysphagia].Nutr Hosp. 2012 Nov-Dec;27(6):2048-54.

  Studiesammanfattning

  Förtjockningsmedlet ThickenUp Clear ökar sväljsäkerheten hos dysfagipatienter.

  Ladda ner sammanfattningen eller skicka ett mail till customerservice@se.nestle.com och skriv studiesammanfatting i ämnesraden samt ange din adress så skickar vi den till dig.

  Ladda ner sammanfattningen