SCREENING

Fördelar med att screena för dysfagi


Vårdinställningar som har ett systematiskt screeningsprogram för dysfagi har signifikant bättre patientutfall*:

 • Färre fall av lunginflammation (reducerat med 55%)
 • Färre dödsfall till följd av lunginflammation (43% minskning av dödlighet)
 • Förkortad sjukhusvistelse (minskning med 2 dagar)
 • Förbättrad hydrering och näringsintag

*Dessa utfall är associerade med en potentiell kostnadsreducering och en förbättrad livskvalité

 

 

1. Hinchey JA et al. Formal dysphagia screening protocols prevent pneumonia. Stroke. 2005 Sep;36(9):1972-6.

  2. Nestlé Nutrition Institute Workshop Series Vol. 72. Stepping stones to living well with Dysphagia. 2012.

  Studiesammanfattning

  Förtjockningsmedlet ThickenUp Clear ökar sväljsäkerheten hos dysfagipatienter.

  Ladda ner sammanfattningen eller skicka ett mail till customerservice@se.nestle.com och skriv studiesammanfatting i ämnesraden samt ange din adress så skickar vi den till dig.