Upptäck det nya genombrottet inom bolusmatning - SimpLink™


Vi lanserar nu en ny sorts SmartFlex®-förpackning med en ny typ av boluskork: SimpLinkTM.


SimpLinkTM-systemet kommer i en flaska på 250 ml med en kork som gör det möjligt att direkt ansluta flaskan till matningsslangen. På så sätt kan man direkt leverera en bolusdos utan behov av spruta eller andra tillbehör – bara skaka flaskan, tillslut den till matningsslangen, vänd flaskan upp och ner och tryck på den för att tillföra sondnäringen.


Genom att byta till SimpLinkTM kan risken for spill, kontaminering och svinn minskas i jämförelse med nuvarande tekniker för bolusmatning. Att använda SimpLinkTM-systemet kan också ge en större frihet för patienter och vårdnadshavare – detta då den kan vara möjlig att administrera av patienten själv, även utanför hemmet.


De sondnäringar som finns tillgängliga med SimpLinkTM är Isosource® Mix och Isosource® Protein Fiber. Senare i år lanseras sondnäringarna Isosource® Junior Mix och under nästa år lanseras Peptamen® Junior Advance med SimpLinkTM.


Här kan du som är hälso- och sjukvårdspersonal läsa mer om SimpLinkTM