Webinar: Malnutrition hos äldre – ett ofta förbisett hälsoproblem

 

Med ökad livslängd kommer nya utmaningar och behov. Sjukdomar drabbar den äldre befolkningen i större utsträckning och det är inte ovanligt att äldre har flera olika diagnoser som påverkar näringsstatusen. Kroppens förmåga att ta upp och nyttja tillgängliga näringsämnen påverkas också som en naturlig del av åldringsprocessen. Studier visar att äldre vuxna behöver ett större intag av protein för att stödja en god hälsa, upprätthålla funktionalitet och främja återhämtning från sjukdom. 

 

Kostens innehåll av essentiella aminosyror, i synnerhet aminosyran leucin, har föreslagits ha en positiv effekt på proteinsyntesen och bibehållandet av muskelmassa, muskelstyrka och fysisk funktion hos äldre.  

 

Nestlé Health Science bjuder därför in till ett utbildningswebinarie om detta viktiga ämne. Under webinariet kommer våra föreläsare att gå igenom ny kunskap och nya möjligheter för att förbättra näringsstatusen hos äldre. 

 

 

Läs mer och anmäl dig här