PEDIATRISKT ALLERGISYMPOSIUM - STOCKHOLM

INBJUDAN TILL PEDIATRISKT ALLERGISYMPOSIUM

ATT BEHANDLA KOMJÖLKSPROTEINALLERGI MED PATIENTEN OCH VETENSKAP I FOKUS

– HUR LÅNGT HAR VI KOMMIT OCH VART ÄR VI PÅ VÄG?

Nestlé Health Science har den stora glädjen att bjuda in dig som är barnläkare, barndietist eller sjuksköterska till ett symposium om hur klinisk praxis förenas med vetenskap inom behandling av komjölksproteinallergi.


Tillsammans med världsledande experter kommer vi att beröra en rad viktiga frågor:
  • Hur påverkas tarmfloran av allergi?
  • Hur tar du ställning till vilken kostbehandling som är lämplig för barn med ärftlighet eller som har diagnostiserats med mjölkproteinallergi?
  • Utredning och aktiv behandling av mjölkproteinallergi – hur långt har vi kommit och vart är vi på väg?
  • Hur kan vi jobba hälsoekonomiskt med patienten och forskningen i centrum?

Diskutera med världsledande specialister

Vi är stolta över att få besök av Christina West och Ralf Heine, som båda är världsledande experter inom ämnet allergi och även tarmflora. De kommer hålla en föreläsning och diskussion om flera utmaningar samt frågor som sjuksköterskor, pediatriker och dietister tar ställning till på daglig basis. Vår förhoppning är att du efter symposiet har nya insikter som underlättar och stärker ditt kliniska ställningstagande i kommande utredningar och behandlingar av mjölkallergi.


Föreläsningen är kostnadsfri.

Överenskommelse om samverkansregler: Den medarbetare som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagandet är inhämtat.

Varmt välkommen!


TID & PLATS

Stockholm, 15 februari 2018
Kl 16:00-19:45
Moderna Museet, Skeppsholmen

 

AGENDA

16:00 – 16:20
Välkomstmingel

 

16:20 – 17:15
Christina West – Tarmflorans betydelse vid allergi och förhållandet till pre- och probiotika enligt evidensen, vad är nytt?

 

17:45 – 18:15
Ralf Heine - Treating Cow's milk protein allergy, -the past the present the future Föreläsning och gemensam diskussion

 

18:15 – 18:30
Paneldiskussion

 

18:30 – 18:45
Produktinformation från Nestlé Health Science

 

18:45 – 19:45
Middag

FÖRELÄSARE

Christina WestChristina West är överläkare och docent och sedan 2014 medicinskt ansvarig för barn- och ungdomsallergologin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Hon leder en tvärvetenskaplig grupp som i kliniska prövningar och epidemiologiska studier studerar olika aspekter av allergiska sjukdomar- prevention, behandling och prognostiska markörer. Ett av Christina Wests forskningsintressen är tarmens mikrobiota, och hur man kan modulera tarmens mikrobiota med kostinterventioner samt pre- pro och synbiotika. West har flera förtroendeuppdrag- bland annat i World Allergy Organization’s kommitté- WAO Barrier Disease Issues & the Microbiome Committée, hon är ordförande i in-FLAME Microbiome interest group samt sitter i Fakultetsnämnden vid Medicinska Fakulteten, Umeå universitet. West är sedan 2014 Associate Editor för tidskriften Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. West är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare vid nationella konferenser som Kungliga vetenskapsakademin och Medicinska riksstämman samt vid internationella symposier och kongresser anordnade av European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), World Allergy Organization (WAO) samt Federation of American Society of Experimental Biology (FASEB). West handleder doktorander, postdoktorer och studenter. Hon har uppmärksammats för sin forskning och erhållit priser från Svenska sällskapet för medicinsk forskning, Throne Holst Foundation, Umeå University Young Investigator award och Kungliga Skytteanska priset. Hon har publicerat över 50 artiklar, författat bokkapitel och skriver om pre- och probiotika i behandling och prevention av allergiska sjukdomar för den medicinska databasen UptoDate.

Dr Ralf G Heine MD FRACPDr Ralf Heine has practiced as a Paediatric Gastroenterologist and Allergist at the Royal Children’s Hospital in Melbourne, Australia, with over 25 years of clinical experience. Dr Heine is recognised as an international expert in cow’s milk allergy. He has been actively involved with the DRACMA (Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy) guidelines which were drafted in 2010. More recently, he has co-authored the iMAP guidelines (2017), an international adaptation of the British MAP (Milk Allergy in Primary Care) guidance. As a Senior Research Fellow at the Murdoch Children’s Research Institute and The University of Melbourne, Dr Heine has been involved in multiple clinical trials on food allergy and has published over 90 peer-reviewed articles. Dr Heine has recently joined Nestlé Heath Science, Switzerland, as the Global Medical Director for Paediatric Care where he will focus on new concepts in the treatment of cow’s milk allergy.