SSAI-kongress i Malmö

Den 6-8 september står vi på SSAI-kongressen (Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care) i Malmö tillsammans med GE Healthcare.


Välkommen att komma förbi för att höra med om vår lansering av sondnäringen Peptamen Intense samt hur nutritionspumpen Compat Ella kan kopplas ihop med GE Healthcares system via ett PDMS-system. PDMS-anslutningen ger bättre förutsättning för rätt nutrition i intinsivvården genom att göra nutritionstillförseln synlig.


Läs mer om kongressen här