INBJUDAN TILL FÖRELÄSNINGSKVÄLL RIKTIG MAT ÄR ÄKTA OMTANKE

Stockholm 11 april - Uppsala 19 april - Malmö 17 maj - Göteborg 22 maj
Har du övervägt att ge din patient en
sondnäring baserad på riktig mat?


Nestlé Health Science bjuder in till en föreläsningskväll med Susanne Nilsson och Jenny Wannstedt, dietister vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. De har båda lång klinisk erfarenhet av patienter med sond eller gastrostomi.


Föreläsningenskvällen är primärt riktad mot dietister men i mån av plats är också sjuksköterskor och barnläkare välkomna.


Du välkomnas att lyssna och diskutera effekten av, och inställningen till, sondnäring baserad på riktig mat tillsammans med erfarna kollegor.

Klicka på respektive stad för mer info &
anmälan


Stockholm 11 april

Uppsala 19 april

Malmö 17 maj

Göteborg 22 maj