FÖRETAGSFÖRVÄRV & PARTNERSKAP

Genom att bygga vidare på sin kärnverksamhet HealthCare Nutrition, en ledande aktör inom den medicinska nutritionsindustrin, har Nestlé Health Science inriktat sig på att utveckla nutrition som förändrar hur människor sköter om sin hälsa genom kost. Inom detta område har Nestlé Health Science gjort flera förvärv, investeringar och partnerskap.