Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal
och du kan komma att omdirigeras.


Är du vårdpersonal?
Detta material är endast tillgängligt för vårdpersonal.
Du kommer nu att skickas vidare till vår startsida.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

FÖRETAGSFÖRVÄRV & PARTNERSKAP

Genom att bygga vidare på sin kärnverksamhet HealthCare Nutrition, en ledande aktör inom den medicinska nutritionsindustrin, har Nestlé Health Science inriktat sig på att utveckla nutrition som förändrar hur människor sköter om sin hälsa genom kost.
Inom detta område har Nestlé Health Science gjort flera förvärv, investeringar och partnerskap.


Genom förvärvet av Vitaflo - med huvudkontor i Liverpool, Storbritannien – har vi på Nestlé Health Science kunna etablera oss inom ett snabbt växande område runt medfödda metabola sjukdomar hos barn.

Metbola sjukdomar orsakas av brist på eller nedsatt funktion av de enzymer som behövs för att bryta ner fett, kolhydrater eller protein i maten, vilket kan leda till svåra medicinska problem och ofta en skräddarsydd, livslång nutritionsbehandling. Vitaflos nutritionsprodukter hjälper patienter behålla eller återfå sin metabola homeostas vilket är av stor vikt för patienterna. En viktig faktor för följsamheten är att utveckla produkter som smakar gott och som är lätta och bekväma att använda.

Länk: http://www.vitafloweb.com


I linje med vårt mål att utveckla nya vetenskapligt baserade nutritionsprodukter för patienter med gastrointestinala sjukdomar eller tarmdysfunktion förvärvade vi i augusti 2011 Prometheus Laboratories Inc. med ca 500 anställda och huvudkontor i San Diego i Kalifornien.

Prometheus har en bakgrund med innovationer inom diagnostik och licensierade läkemedel inom gastro och onkologi, och har ett team med högt kvalificerade läkemedelskonsulenter.

Prometheus har bland annat arbetat med att tydliggöra användningsområdet med Nestlé Health Science varumärke Boost® – en nutritionsprodukt inom GI-området som marknadsförs av HealthCare Nutrition. Detta är ett led i vårt arbete med att förverkliga konceptet med individuellt anpassad hälsovård, vilket bygger på en integrerad strategi med diagnostik, läkemedelsbehandling och nutritionsprodukter. En strategi där läkemedel kompletteras med nutritionsbehandling som kan optimera läkemedelseffekten och lindra biverkningarna, förutom att främja återhämtning och sjukdomsbehandling.

Länkar:
http://www.prometheuslabs.com


Nestlé Health Science har förvärvat Pamlab, ett USA-baserat företag med en innovativ produktportfölj med livsmedel för nutritionsbehandling av patienter med mild kognitiv nedsättning, depression och diabetesrelaterad perifer neuropati.

Förvärvet stärker Nestlé Health Science produktportfölj inom metabol hälsa och hjärnhälsa.

I Pamlabs produktportfölj av receptbelagda livsmedel för speciella medicinska ändamål ingår Metanx®, en av Pamlabs viktigaste produkter, vilken utvecklats för att uppfylla speciella näringsbehov hos patienter med diabetes. Pamlab tillverkar även Deplin®, ett livsmedel för speciella medicinska ändamål som är specifikt utvecklat för patienter med antidepressiv medicinering mot klinisk depression.

Dessutom tillverkar företaget CerefolinNAC®, ett livsmedel för speciella medicinska ändamål som  är anpassat för de speciella metabola näringsbehov som hänger samman med lätt kognitiv nedsättning.

Observera att Pamlabs produkter endast finns  till försäljning i USA, är receptbelagda och skall användas under medicinsk övervakning.

Länk: http://www.pamlab.com


Nutrition Science Partners Limited (NSP) är ett nytt 50/50-ägt samriskbolag som utgörs av Nestlé Health Science, ett helägt dotterbolag till Nestlé, och läkemedels- och hälso och sjukvårdsföretaget Chi-Med.

NSP kommer att forska, utveckla, tillverka och marknadsföra innovativa nutritionsprodukter och medicinska produkter som framställts av botaniska växter.

Det nya partnerskapet kommer att ge Nestlé Health Science tillgång till ett av världens främsta herbarium inom traditionell kinesisk medicin. NSP kommer att fokusera på mag-tarmsjukdomar, men ska i framtiden eventuellt expandera till områdena  metabola sjukdomar och hjärnsjukdomar.


Nestlé Health Science har förvärvat en minoritetsandel i Accera, ett privatägt amerikanskt bolag baserat i Broomfield, Colorado (USA). Accera har specialiserat sig på forskning, utveckling och kommersialisering av medicinska livsmedel för neurodegenerativa sjukdomar, så som Alzheimers sjukdom, vilken drabbar mer än 30 miljoner människor i världen över.

I och med sin andel i Accera har Nestlé Health Science haft möjligheten att göra framsteg inom området ”hjärnhälsa”, vilket ligger väl i linje med vår vision om vetenskapligt baserad nutrition.
Accera’s viktigaste varumärke, Axona®, är  ett livsmedel för speciella medicinska ändamål som redan finns på den amerikanska marknaden och är avsedd för klinisk kostbehandling av mild till måttlig stadie av Alzheimers sjukdom.

Observera att Axona® endast är kommersiellt tillgänglig i USA.

Länk: www.accerapharma.com