VÅR VISION

På Nestlé Health Science strävar vi efter att erbjuda nutritionslösningar som kan påverka vår hälsa positivt.

På så sätt återspeglar vår vision behoven hos de människor vi hjälper: konsumenter och patienter, samt de läkare, dietister, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukvårdare, medicinteknisk personal, apotekare, med flera, som har en betydelse för individens hälsa.

Vår vision är en inspirationskälla för att ta fram nya, innovativa och effektiva nutritionsbehandlingar som förbättrar vår hälsa.